Izrada sigurnosne kopije (backupa)

Osiguranje od kvara medija za spremanje

Osiguranje od krađe, požara i sl.

Automatska izrada backupa

VIŠE INFORMACIJA

Online backup je metoda pohrane sigurnosne kopije podataka (datoteka) na lokacijom udaljeni server (tzv. Cloud) putem zaštićene internetske veze.

Razlog za online backup je jednostavan. Čestom, automatskom i kontinuiranom izradom sigurnosnih kopija podataka na udaljenom hard disku (serveru), rizik od gubitka podataka kao posljedica kvara računala, kvara lokalnog medija za backup, poplave, požara, krađe, korupcije datoteka ili druge nesreće je praktički eliminiran..

Online backup radi na principu izrade backupa uvijek kad je prisutna veza na internet bez obzira je li se korisnik sjetio dati naredbu za izradu backupa.

Ključ za privatnu enkripciju (zaporka) je poznat samo korisniku. Privatna enkripcija označava da se podaci na računalu korisnika, prije njihovog slanja sigurnom internet vezom i pohrane u cloud, kriptiraju AES-256 algoritmom.

Obrisane ili presnimljene datoteke se čuvaju određeno vrijeme pa ih je moguće vratiti ako korisnik ustanovi da mu ipak trebaju.

ZATRAŽITE PREZENTACIJU


Upišite svoje podatke za kontakt kako bismo zajedno dogovorili odgovarajuće vrijeme za prezentaciju.

PREUZMITE BROŠURU


Upišite e-mail adresu na koju želite da Vam pošaljemo brošuru.

PREUZMITE INSTALACIJU PROBNE VERZIJE PROGRAMA


Popunite osnovne podatke kako biste instalirali probnu verziju.