Skratite si put...

PROVJERE


Klikom na Provjere otvorit će se padajući izbornik s raznim registrima i sankcijskim listama na kojima možete dodatno provjeriti je li adresa stranke u visokorizičnoj trećoj zemlji, je li zakonski zastupnik stranke politički dužnosnik i slično.

1. Sudski registar sadrži aktualne i povijesne podatke o trgovačkim društvima i ustanovama.
2. Obrtni registar sadrži aktualne podatke o obrtima.
3. Ostali registri sadrže aktualne podatke o neprofitnim organizacijama, tj. udrugama, političkim strankama, tijelima javne vlasti itd.
4. OIB.hr je servis pomoću kojeg, na temelju drugih identifikacijskih podataka, možete provjeriti točnost osobnog identifikacijskog broja.
5. VIES PDV Broj je servis Europske komisije za potvrđivanje PDV ID broja (u hrvatskom slučaju to je OIB).
6. FATF Lista rizičnih zemalja je interaktivna karta svijeta na kojoj možete vidjeti visokorizične treće zemlje. Klikom na određenu državu možete vidjeti i je li ta država članica koje od međunarodnih organizacija za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
7. Registar dužnosnika je registar svih hrvatskih političkih dužnosnika.
8. Registar službenika je registar rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada RH.
9. Registar subjekata koji podliježu ograničenjima je registar poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima na temelju podataka koje su dužnosnici naveli u svojim izvješćima u imovinskom stanju.
10. Registar stranih tvrtki je otvoreni registar stvarnih vlasnika koji vodi nekoliko nevladinih organizacija.
11. Internacionalna lista politički izloženih osoba je međunarodna baza politički izloženih osoba.
12. EU sankcijska lista je lista osoba pod sankcijama Europske unije.
13. UN sankcijska lista je lista osoba pod sankcijama Ujedinjenih naroda.
14. Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,