OBRAČUNI

Za fizičke i pravne osobe po propisanim zakonskim stopama i metodama.

IZVJEŠTAJI

Od jednostavnog tabličnog prikaza do detaljnog izvještaja po uzoru na sudska vještačenja.

SPECIFIČNI OBRAČUNI

Pored unaprijed postavljenih, možete dodavati i specifične kamatne stope.

ADRESARI

U aplikaciji su podržana dva adresara: adresar vjerovnika i adresar dužnika.

Obračuni Dužnici Postavke

FUNKCIONALNOSTI

Kroz aplikaciju se izračunavaju zatezne kamate za fizičke i pravne osobe po propisanim stopama i metodama izračuna zateznih kamata (konformno ili linearno, mjesečno ili godišnje) za određeno razdoblje. Za pravne osobe sustav radi razliku zavisno o Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (s obzirom na glavnice do 29.06.2013.). Zatezne kamate se mogu izračunavati za dugovanja nastala od datuma 01.07.1994. do danas. Jednom napravljeni obračun se sprema u bazu i po potrebi se može: isprintati, ažurirati s odabranim datumom te izmijeniti i dopuniti dodavanjem neograničenog broja glavnica, troškova ili uplata. Uplatama se zatvaraju dugovanja sukladno Zakonu o obveznim odnosima: prvo se podmiruju kamate na troškove, zatim troškovi, pa kamate na glavnicu i naposljetku glavnica. Izračun se sve do konačnog iznosa prati zaokruživanjem na deset decimala čime se postiže izvanredna preciznost.

Aplikacija dolazi s tri vrste izvještaja o obračunu: jednostavni, standardni i prošireni. Jednostavni izvještaj podrazumijeva tablični prikaz izračuna ukamaćivanja potraživanja i uračunavanje eventualnih uplata. Standardni izvještaj, uz tablični prikaz, prikazuje i sažetak nastalog potraživanja i obračuna kamata u narativnom obliku. Prošireni izvještaj uz tablični dio obračuna i sažetak obračuna u narativnom obliku sadrži i navode svih propisa i zakona koji se odnose na izračun zatezne kamate u predmetnom razdoblju (Zakon o kamatama, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, odluke o eskontnim i drugim stopama itd.). Standardni i prošireni izvještaji pružaju i mogućnost upisivanja proizvoljnog uvodnog teksta u kojem se detaljnije može objasniti okolnost nastanka obračuna te se pozvati na odluke, žalbe, ovršne prijedloge i sl..

U aplikaciji su podržana dva adresara: adresar vjerovnika i adresar dužnika. Time je podržana funkcionalnost da ista pravna ili fizička osoba može biti u jednom slučaju vjerovnik, a u nekom drugom dužnik. Za izradu novog obračuna dovoljno je jednim klikom povući sve relevantne podatke o dužniku i vjerovniku i na taj način jednostavno popuniti osnovne podatke o strankama.

ZATRAŽITE PREZENTACIJU


Upišite svoje podatke za kontakt kako bismo zajedno dogovorili odgovarajuće vrijeme za prezentaciju.

PREUZMITE BROŠURU


Upišite e-mail adresu na koju želite da Vam pošaljemo brošuru.

PREUZMITE INSTALACIJU PROBNE VERZIJE PROGRAMA


Popunite osnovne podatke kako biste instalirali probnu verziju.