BilješkeNET

DETALJNIJE O APLIKACIJI

BilješkeNET su računalni program/aplikacija koja iz GFI-POD Excel datoteka (iste one datoteke koje se predaju u FINA-u) izvlači relevantne podatke i umeće ih u predviđena mjesta u predlošku, kreirajući tako bilješke, odluke, obrasce i evidencije. BilješkeNET su namijenjene svim korisnicima koji se bave računovodstvom i knjigovodstvom, jer ubrzavaju izradu i eliminiraju dosadnu i zamornu "ručnu" izradu bilješki i dokumentacije za završni račun. BilješkeNET su također namijenjene i svim pravnim osobama (tvrtkama) koje same izrađuju bilješke uz financijske izvještaje, osiguravajući im "know-how" kroz upotrebu naših provjerenih i dokazanih predložaka.

značajke programa

Prepustite dosadne i zamorne poslove prepisivanja ili kopiranja financijskih iznosa programu BilješkeNET. Kada izrađujete bilješke, koncentrirajte se na relevantne stvari, a sve ostalo prepustite programu. Program će automatski umetnuti tablice, izračunati indekse, napraviti grafikone - sve što vi trebate napraviti je pregledati gotovu bilješku i eventualno dodatno komentirati specifičnosti.

 • Program se može instalirati na operativnom sustavu Windows 7 i više
 • Program učitava Excel datoteke izrađene u Microsoft Office paketu
 • Automatizirana izrada sigurnosne kopije podataka (backup)
 • Automatska nadogradnja na novije verzije programa
 • Pregled ispisa (print preview) uz mogućnost podešavanja veličine i formata papira, orijentacije ispisa, margina i sl.
 • Izvoz podataka u druge formate i druge programe - Excel, Word, PDF, slikovni formati, xml format za slanje u ePoreznu
 • Moderna i tehnološki napredna platforma
 • U potpunosti na hrvatskom jeziku

ČITANJE PODATAKA IZ GFI-POD OBRAZACA

Unutar godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika nalaze se podaci koje aplikacija BilješkeNET automatski "povlači" u svoju bazu. Jedan dio podataka se odnosi na osnovne podatke poduzetnika (npr. naziv tvrtke, osnovna djelatnost, adresa i sl.) i ti se podaci pohranjuju u evidenciju kontakata, a drugi dio se odnosi na financijski izvještaj koji se "veže" uz taj kontakt. Podaci iz evidencije kontakata i financijskih izvještaja se koriste za izradu bilješki, odluka i obrazaca.

AUTOMATIZIRANO PISANJE BILJEŽAKA

BilješkeNET u automatskom kreiranju bilješke povezuju podatke klijenta s jedne strane, pripadajući financijski izvještaj s druge strane i gotovi napisani predložak s treće strane. Odabirom odgovarajućeg financijskog izvještaja (u formatu GFI-POD Excel datoteke) i odabirom odgovarajućeg predloška bilješke, aplikacija automatski generira bilješku za odabrani financijski izvještaj na način da na odgovarajuća mjesta u predlošku umetne specifične podatke iz financijskog izvještaja. Pomoću BilješkeNET aplikacije u nekoliko trenutaka kreiraju se financijske bilješke, pri čemu se ažurira i odgovarajuća kolona za upis rednog broja bilješke u GFI Excel datoteci.

Aplikacija dopušta i kreiranje velikog broja bilješki za veliki broj klijenata odjednom. Odabirom odgovarajućeg predloška bilješke koji će odgovarati velikom broju financijskih izvještaja različitih klijenata i odabirom grupe financijskih izvještaja, u nekoliko trenutaka kreiraju se bilješke od kojih svaka odgovara "svom" financijskom izvještaju.Gotovu bilješku možete isprintati direktno iz aplikacije.
Automatski kreiranu bilješku prije printanja možete i doraditi tako da dodate, izmijenite ili obrišete dio sadržaja (proizvoljno upišete tekst, dodate sliku ili graf, dodate tablicu i sl.).

modul za izradu bilješki za neprofitne organizacije

Uz ovaj dodatni modul korisnik je u mogućnosti izrađivati bilješke uz financijski izvještaj neprofitnih organizacija - objedinjeni obrazac (nekadašnji obrazac PR-RAS-NPF).

PREDLOŠCI ZA IZRADU BILJEŠKI NA ENGLESKOM JEZIKU

Pored predložaka za izradu bilješki i odluka na hrvatskom jeziku, na raspolaganju vam je i dodatni modul za bilješke uz GFI-POD na engleskom jeziku.

IZRADA ODLUKA

Iskoristite program BilješkeNET i za automatiziranu izradu odluka o raspodjeli dobiti / pokriću gubitka te o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja. Odluke kreirane kroz program možete dodatno prilagoditi vašim potrebama, bez ikakvih ograničenja. Kreirali smo odluke koje pokrivaju:

 • Poslovanje s gubitkom - pokriće iz zadržane dobiti prošlih godina
 • Poslovanje s gubitkom - uvećanje prenesenog gubitka
 • Poslovanje uz dobit - pokriće gubitka iz prošlih godina
 • Poslovanje uz dobit - prijenos na zadržani dobitak

IZRADA I POPUNJAVANJE POREZNIH PRIJAVA I OBRAZACA

Izrada i popunjavanje poreznih prijava za tvrtke i građane, uz kreiranje izjava i pohranjivanje svih kreiranih dokumenata (prijave, izjave) u mapu klijenta. Podržana je izrada obrazaca:

 • prijava poreza na dobit (obrazac PD)
 • prijava poreza na dohodak (obrazac DOH)
 • prijava paušalnog poreza na dohodak (obrazac PO-SD)
 • prijava poreza na dobit prema novčanom načelu (obrazac PD-NN)
 • prijava poreza na dobit u paušalnom iznosu (obrazac PD-PO)
 • bilanca (obrazac POD-BIL)
 • račun dobiti i gubitka (obrazac POD-RDG )
 • obrazac za iskazivanje odnosa i transakcija s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
 • obrazac za obračun članarina turističkoj zajednici (obrazac TZ)
 • obrazac za obračun spomeničke rente (obrazac SR)
 • obrazac za izračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šume (obrazac OKFŠ)
 • obrazac za obračun komorskog doprinosa (obrazac KD)
 • Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti (obrazac P-PPI)

podrška za slanje obrazaca preko servisa eporezna

Obrasci izrađeni kroz program BilješkeNET mogu se spremiti u format prikladan za slanje obrasca preko servisa ePorezna.

IZRADA I POPUNJAVANJE RAČUNOVODSTVENIH EVIDENCIJA

Izrada i popunjavanje evidencija:

 • Sadržaj evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu
 • Evidencija o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobitka
 • Pregled podataka za pojedino sredstvo u dugotrajnoj imovini
 • Pregled prenesenih gubitaka iz proteklih razdoblja
 • Pregled isplaćenih naknada inozemnim primateljima koji se oporezuju porezom na dobit

imate dodatnih pitanja?

Trebate više informacija o programu i funkcionalnostima? Niste sigurni da li program zadovoljava sve vaše potrebe? Nazovite nas! Pišite nam! Spremni smo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kontaktirajte nas!