BilješkeNET

Automatizirana izrada dokumentacije
za završni račun

feather
Bilješke i odluke

Aplikacija automatski generira bilješke za javnu objavu i odluke uz odabrani financijski izvještaj.

archive
Bilješke za neprofitne

Modul za automatsku izradu bilješki uz financijske izvještaje neprofitnih organizacija.

suitcase
Bilješke na engleskom jeziku

Dodatni modul za izradu bilješki uz GFI-POD na engleskom jeziku.

book
obrasci

Izrada poreznih prijava i obrazaca, uz kreiranje izjava i pohranjivanje svih kreiranih dokumenata.

copy
evidencije

Izrada poreznih i računovodstvenih evidencija koje kompletiraju završni račun.

Bez prepisivanja ili kopiranja iz Excela

Prepustite dosadne i zamorne poslove prepisivanja ili kopiranja financijskih iznosa programu Bilješke.NET. Kada izrađujete bilješke, koncentrirajte se na relevantne stvari, a sve ostalo prepustite programu. Program će automatski umetnuti tablice, izračunati indekse, napraviti grafikone - sve što vi trebate napraviti je pregledati gotovu bilješku i eventualno dodatno komentirati specifičnosti.

A zašto odmah ne napraviti i odluke

U jednom prolazu izradite bilješku uz GFI-POD, odluku o raspodjeli dobiti / pokriću gubitka i odluku o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja. Izrada odluka prati pametni algoritam pa sustav prepoznaje radi li se o d.o.o., j.d.o.o., raspodijeli dobiti ili pokriću gubitka.

Popunjavanje obrazaca

Popunite porezne prijave: PD, PD-NN, PD-PO, DOH, PO-SD
Ispunite obrasce: PD-IPO, POD-BIL, POD-RDG, TZ, OKFŠ, SR, KD,  P-PPI
Svi obrasci koji se mogu slati na ePoreznu, imaju integrirani izvoz u xml datoteku (uključujući PD-IPO).

Bilješke za neprofitne organizacije

Korisnicima programa Bilješke.NET dostupan je i dodatni modul za izradu bilješki uz financijski izvještaj neprofitnih organizacija pri čemu se na sličan način kao za poduzetnike izrađuju bilješke uz njihov objedinjeni obrazac.

Bilješke na engleskom jeziku

Pored predložaka za izradu bilješki uz financijske izvještaje i odluka na hrvatskom jeziku, u programu Bilješke.NET na raspolaganju vam je i dodatni modul za bilješke uz GFI-POD na engleskom jeziku.

Računovodstvene evidencije

Izradite evidencije i kompletirajte završni obračun:

  • - Evidencija državne potpore za obrazovanje i izobrazbu
  • - Evidencija o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobitka
  • - Pregled podataka za pojedino sredstvo u DI
  • - Pregled prenesenih gubitaka iz proteklih razdoblja
  • - Pregled isplaćenih naknada inozemnim primateljima
  • - Izjave o neaktivnosti
  • - Izjava preplati poreza

Zašto su BilješkeNET jedinstvene?

stručne
SASTAVLJAJU IH PROVJERENI STRUČNJACI

Predložak bilješki za javnu objavu sastavljen je od strane tvrtke Texel d.o.o., jedne od najjačih računovodstvenih tvrtki u Hrvatskoj gdje je direktor Božidar Andrija Lukša osobno bio član odbora za standarde financijskog izvještavanja, leader auditor je za financijske institucije, a pored toga i redovito piše za računovodstvene i poslovne časopise.

provjereni kod
OBLIKUJU IH PROVJERENI INFORMATIČARI

BilješkeNET su isprogramirane od strane stručnog razvojnog tima pouzdane hrvatske informatičke tvrtke Raverus d.o.o., gdje je vlasnik i glavni arhitekt Raverusovih informatičkih rješenja Ninoslav Rasinec bio na čelu razvoja preko 30 poslovnih rješenja i glavni programer složenih državnih informatičkih sustava.

podrška
O VAMA SE BRINE PREDANI TIM PODRŠKE

Raverusov tim podrške koji u redovitim godišnjim anketama o zadovoljstvu korisnika poslovično dobiva odlične ocjene, već 11 godina je na 5 telefonskih linija, mailu, chatu i TeamVieweru na raspolaganju svojim korisnicima za bilo koje pitanje, savjet i pomoć. Svi odgovori se dobivaju unutar istog radnog dana, a u većini slučajeva u roku od sat vremena od postavljanja upita.

Dodatni moduli

neprofitne organizacije
BILJEŠKE ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Dodatni modul za izradu bilješki za neprofitne organizacije uz objedinjeni obrazac.

bilješke na engleskom jeziku
PREDLOŠCI ZA BILJEŠKE NA ENGLESKOM JEZIKU

Dodatni modul za izradu bilješki prevedene na engleski jezik (dobit/gubitak poslovne godine za male, srednje i velike poduzetnike)

obrasci
OBRASCI

Obrasci za porezne prijave (PD; DOH) te ostali najvažniji obrasci (PD-IPO, POD-BIL, POD-RDG, TZ, OKFŠ...) te podrška za servis ePorezna.

radna okolina - video

Sve već znate

BilješkeNET kreirali smo za sve korisnike koji se bave računovodstvom i knjigovodstvom, a također su namijenjene i svim pravnim osobama (tvrtkama) koje same izrađuju dokumentaciju potrebnu za završni račun.
Aplikacija automatski popunjava sve podatke iz GFI-POD obrasca, a sve specifičnosti možete dopisati sami.

Istražite

Aplikacija BilješkeNET služi za kompletnu izradu završnog računa. Pogledajte detaljnije sve mogućnosti aplikacije BilješkeNET.

istraživanje detalja