Bilješke uz financijske izvještaje neprofitnih organizacija

Bilješke nemaju propisan obrazac i formom su slobodne, nestrukturirane i nestandardizirane. Ipak, postoje obvezni elementi propisani standardima financijskog izvještavanja.

Bilješke uz financijske izvještaje neprofitnih organizacija


Iako su bilješke za neprofitne organizacije važan segment financijskih izvještaja shvaća ih se kao dokument pro forma. Bilješke uz financijske izvještaje neprofitnih organizacija predstavljaju dopunu podataka uz temeljna godišnja financijska izvješća.

Bilješke nemaju propisan obrazac i formom su slobodne, nestrukturirane i nestandardizirane. Ipak, postoje obvezni elementi propisani standardima financijskog izvještavanja. Kvalitetno izrađene bilješke odlikuje jasnoća i preglednost informacija.


Zakonska osnova


Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje, a dužne su ih sastavljati i sve neprofitne organizacije definirane člankom 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014.). Bilješke se sastavljaju u skladu s odredbama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.


Što sve treba pisati u bilješkama za neprofitne?


Obvezne informacije koje moraju biti sadržane u bilješkama su:

a) pregled ugovornih odnosa i slično koji mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku i sl.)

b) pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing)

c) razloge ako je došlo do većih odstupanja u prihodima i rashodima u odnosnu na prethodnu godinu


Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo također su dužne sastavljati bilješke kao dopunu uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.


Kako napisati stručne bilješke uz neprofitne?


S obzirom na važnost podataka koje sadržavaju, bilješke moraju biti stručne i kvalitetne. Jedan od načina na koji možete izraditi zakonski usklađene, stručne i kvalitetne bilješke čija forma poštuje standarde financijskog izvještavanja je uz pomoć aplikacije BilješkeNET.

Program za bilješke uz financijska izvješća za neprofitne organizacije zaista je saveznik u uštedi vremena. U samo nekoliko koraka iz prethodno popunjenog financijskog izvještaja za neprofitne organizacije povlači sve relevantne informacije i tako popunjava tekst bilješki. Pogledajte video izrade bilješki za neprofitne. Svako veće odstupanje, ugovorni odnos i pregled zajmova se dodatno može komentirati unutar izrađene bilješke.


Neprofitne organizacije su dužne sastavljati bilješke i čuvati ih u svojoj evidenciji. Bilješke za neprofitne organizacije ne predaju se niti u FINA-u niti u Ministarstvo financija, ali su svakako obvezni dodatak financijskom izvještaju neprofitnih organizacija.


Primjer bilješki za neprofitne

Pogledajte kako izgleda primjer bilješki za neprofitne koje su izrađene kroz program BilješkeNET.