Obračun komorskog doprinosa - KD obrazac

KD obrazac odnosno obračun komorskog doprinosa dužni su predavati obrtnici, trgovci pojedinci koji obavljaju obrt te fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koja su se samostalno učlanile u Hrvatsku obrtničku komoru.

KD obrazac odnosno obračun komorskog doprinosa dužni su predavati obrtnici, trgovci pojedinci koji obavljaju obrt te fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koja su se samostalno učlanile u Hrvatsku obrtničku komoru.

Komorski doprinos - što, koliko, kome?

Komorski doprinos je članarina Hrvatskoj obrtničkoj komori koju plaćaju svi obrtnici i njeni članovi na temelju Odluke o obveznom komorskom doprinosu. Obvezni komorski doprinos mjesečno iznosi 2% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka, te se plaća kvartalno do sljedećih datuma: 28. veljače, 31. svibnja, 31. kolovoza te 30. studenog. Popis uplatnih računa za plaćanje komorskog doprinosa.

Tko su obveznici komorskog doprinosa?

Obveznici komorskog doprinosa su: obrtnici, trgovci pojedinci koji obavljaju obrt temeljem Zakona o obrtu, fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u Hrvatsku obrtničku komoru temeljem Zakona o obrtu. Obrtnici koji su prvi put registrirali obrt oslobođeni su plaćanja komorskog doprinosa za prvu godinu.

Zašto se plaća komorski doprinos?

Obrtnici su se u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti dužni pridržavati niza zakonskih i podzakonskih akata. Pri tome im je na raspolaganju pomoć komorskog sustava, posebno udruženja obrtnika čiji su obrtnici zakonski članovi. Članstvom u Komori obrtnicima se pruža mogućnost korištenja niza pogodnosti kao što su popusti putem Obrtničke kartice, nastupi na sajmovima, pomoć Savjetodavne službe, sufinancirani seminari i tečajevi usavršavanja, primanje besplatnih Obrtničkih novina i slično.

Kako izgleda obrazac za plaćanje komorskog doprinosa, kako ga popuniti i gdje predati?

Obrazac za plaćanje komorskog doprinosa KD obrazac može se popuniti u aplikaciji BilješkeNET (uz uključen dodatni modul Obrasci).

Popunjeni KD obrazac obveznici predaju u nadležnu Poreznu upravu prema sjedištu obveznika najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno istodobno s predajom godišnje prijave poreza na dohodak kao prilog DOH obrascu.