Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu - PD-PO obrazac

PD-PO obrazac odnosno izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu služi za utvrđivanje razlike godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat.

PD-PO obrazac odnosno izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu služi za utvrđivanje razlike godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat. Obveznici vođenja i podnošenja PD-PO obrasca su neprofitne pravne osobe i organizacije koje obavljaju određenu oporezivu gospodarsku djelatnost temeljem koje su obveznici poreza na dobit, a porez na dobit su odlučili plaćati u paušalnom obliku.

Tko može plaćati paušalni porez na dobit?

Neprofitne pravne osobe i organizacije koje u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarili prihode veće od propisanog iznosa za ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn), te one neprofitne organizacije koje ne ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda od gospodarske djelatnosti mogu odlučiti plaćati porez na dobit u paušalnom obliku.

Uz zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu, porezni obveznici moraju dostaviti I podatake o visini ostvarenih prihoda po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti u prethodnom poreznom razdoblju.

Neprofitna organizacija koja namjerava plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu dužna je podnijeti zahtjev Poreznoj upravi najkasnije 15 dana nakon početka poreznoga razdoblja.

Koji je rok za predaju PD-PO?

PD-PO obrazac podnosi se Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka poreznog razdoblja za koje se izvješće podnosi.

Kako se utvrđuje visina paušalnog poreza na dobit?

Koliko će godišnje iznositi paušalna osnovica poreza na dobit ovisi o ukupnom godišnjem prihodu od gospodarske djelatnosti, posljednje izmjene Pravilnika o porezu na dobit možete pogledati na web stranici Narodnih novina.


Kako se plaća paušalni porez na dobit?

Paušalni porez na dobit plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja.


Preuzmite prazni PD-PO obrazac, a kako on izgleda popunjeni i PD-PO obrazac možete vidjeti osim u aplikaciji BilješkeNET i u ovom primjeru popunjenog pdf obrasca PD-PO.