Automatizacija poslovanja je divna stvar. Počevši od Excela koji nam čarobno računa sve formule koje mu zadamo, preko poslovnih aplikacija, pa sve do robota u tvornicama. Kad pogledamo računovodstvene servise (o njima sa sigurnošću mogu pričati jer surađujemo s pola svih servisa u Hrvatskoj), automatizacija njihovog poslovanja se u zadnjih 20 godina ekstremno popravila i to je odlična stvar.

Davno su zaboravljeni trgovački papiri s uredno iscrtanim kontima jer danas u ponudi imaju desetine kvalitetnih računovodstvenih programa. Davno je zaboravljeno stajanje u redovima pred ZAP-om i kasnije pred Finom jer danas imaju ePoreznu i on-line predaju papira. Međutim, do koje mjere ćemo ići s automatizacijom? Želimo li da se npr. plaće isplaćuju u jednom kliku, da se bilješke za javnu objavu izrade u 3 sekunde, da se knjiga URA i IRA sama od sebe napravi. NE! Svaki odgovorni računovođa bi trebao reći NE!

Programi, ma koliko pametni bili, na koncu sve pretvaraju u 0 i 1, crno i bijelo, nema boja, a boje su bitne. Za dio boja, tu je odgovorni računovođa koji će znati iz osobnog kontakta s klijentom zašto je neka pozicija pozitivna, negativna ili promijenjena, što se dogodilo pri pojedinoj transakciji. Čemu računovođi sva njegova edukacija i iskustvo ako u svojim automatiziranim aplikacijama ne može napisati svoje mišljenje, napraviti ispravku ili komentirati poziciju svojim riječima u financijskim izvještajima? Dobro je koristiti programe za crno - bijele stvari koje će nam prepisati brojke najpreciznijom točnošću, ali računovođa mora imati mogućnost i dodatno komentirati i objasniti stvari koje računalo ne može znati.

Tako je u našim Bilješkama.NET – prepisat će vam brojke, dati vam okvir, ali vi računovođe ste ti koji sa svojim znanjima, iskustvom i kroz osobni kontakt s klijentom dorađujete tu bilješku. Tako je i u eSPNIFT-u, on vam daje okvir, predložak, upute, podsjetnike i savjete, ali vi ste ti koji zaista provodite mjere sprječavanja pranja novca.

I tako se vraćamo na pitanje odrađivanja bilješki za javnu objavu, knjiženja plaće, izrade svih izvještaja, provođenja mjera sprječavanja pranja novca u 3 sekunde... Računovodstveni posao ne može i ne smije odraditi neko računalo! Računalo mora pružiti podršku, pomoć i alate, ali ne zna i ne može odraditi sav posao. Računalo ne može i ne smije zamijeniti računovođu! Ako se posao želi kvalitetno odraditi, ništa neće i ne smije biti riješeno u 3 sekunde.