Converter

DETALJNIJE O PROGRAMU

Converter je mali računalni program/aplikacija koja iz GFI-POD Excel obrazaca prethodnog razdoblja izvlači podatke i iznose te ih automatski umeće u odgovarajuća polja u novom obrascu. Dakle, automatski se popunjavaju opći podaci o poduzetniku, a brojčani iznosi se prebacuju iz "Tekućeg razdoblja" prošlogodišnjeg obrasca u "Prethodno razdoblje" ovogodišnjeg obrasca. Nakon završene konverzije, u novom aktualnom obrascu (GFI-POD Excel obrascu) potrebno je upisati samo iznose u kolonu "Tekuće razdoblje".

značajke programa

Converter je mali računalni program/aplikacija koja iz GFI-POD Excel obrazaca prethodnog razdoblja izvlači podatke i iznose te ih automatski umeće u odgovarajuća polja u novom obrascu. Dakle, automatski se popunjavaju opći podaci o poduzetniku, a brojčani iznosi se prebacuju iz "Tekućeg razdoblja" prošlogodišnjeg obrasca u "Prethodno razdoblje" ovogodišnjeg obrasca. Nakon završene konverzije, u novom aktualnom obrascu (GFI-POD Excel obrascu) potrebno je upisati samo iznose u kolonu "Tekuće razdoblje".

  • Jednostavno korištenje - program vas kroz konverziju vodi korak po korak
  • Automatska nadogradnja na novije verzije programa - ažurno usklađivanje s najnovijim verzijama GFI-POD Excel obrazaca
  • U potpunosti na hrvatskom jeziku

ČITANJE PODATAKA IZ GFI-POD excel OBRAZACA

Unutar godišnjeg financijskog izvještaja i tromjesečnog statističkog izvještaja poduzetnika nalaze se podaci koje Converter automatski "prebacuje" u aktualni obrazac. Jedan dio podataka se odnosi na osnovne podatke poduzetnika (npr. naziv tvrtke, osnovna djelatnost, adresa i sl.) i ti se podaci upisuju na predviđena mjesta u aktualnom obrascu, a drugi dio se odnosi na financijski dio odnosno na iznose u (npr. bilanci, računu dobiti i gubitka...) koji se prebacuju po shemi "Tekuće razdoblje" prošle godine > ""Prethodno razdoblje" aktualne godine.

ODABIR JEDNOG EXCEL OBRASCA ILI CIJELE MAPE GDJE SE NALAZE OBRASCI

Odabir starih obrazaca koje želite konvertirati u nove možete napraviti tako da odaberete jednu ili više Excel datoteka (Excel obrazaca) i date nalog za konverziju. Međutim, program ima mogućnost i da obilježite mapu u kojoj su vam stari obrasci i date nalog za konverziju. U tom slučaju, program sam analizira sve dokumente u mapi i za konverziju odabere samo one dokumente koji odgovaraju npr. GFI-POD Excel obrascima iz 2011. godine.

MOGUĆNOST SPREMANJa NOVIH EXCEL OBRAZACA NA željenu LOKACIJU

Nove GFI-POD Excel obrasce, konvertirane kroz ovaj program, možete spremiti na proizvoljno mjesto na vašem računalu ili možete dati nalog programu da svaki novokreirani obrazac spremi tamo gdje se nalazi stari obrazac iz kojeg se konvertiralo (npr. GFI-POD za "Tvrtku primjer d.o.o." u Dokumente u mapu TvrtkaPrimjer, GFI-POD za "Tvrtku primjer druga d.o.o." u Dokumente u mapu Tvrtka PrimjerDruga).

imate dodatnih pitanja?

Trebate više informacija o programu i funkcionalnostima? Niste sigurni da li program zadovoljava sve vaše potrebe? Nazovite nas! Pišite nam! Spremni smo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kontaktirajte nas!