eGDPR - efikasna primjena
GDPR-a

Definiranje svih obrada osobnih podataka,
izrada dokumentacije, ugovora, izjava i evidencija.

Svaki kvalitetan odnos temelji se na povjerenju

Europska uredba o zaštiti osobnih podataka utemeljena je na povjerenju i transparentnosti, s ciljem zaštite osobnih podataka građana EU.
Uredba je sigurnosna pravila podignula na globalnu razinu,  građani sami biraju u kojim segmentima komunikacije žele sudjelovati (uz potpunu kontrolu nad svojim podacima),
a tvrtke dobivaju kvalitetniji uvid u želje svojih korisnika.

GDPR-priprema
osobni podaci

Prilika za novi početak

Prvi korak ka usklađivanju s Uredbom je analiza postojećeg stanja u organizaciji. Razmislite, koje podatke prikupljate i zašto, na koji način ih obrađujete te šaljete li ih možda na uvid ili obradu nekoj trećoj strani?
(Za vas smo pripremili detaljne korake za analizu stanja koje možete pregledati na linku u nastavku.)
Nakon analize stanja izradite dokumentaciju, dijelom internu kojom opisujemo vlastite prakse u obradi i zaštiti podataka, a dijelom dokumentaciju kojom uređujemo odnose s našim sugovornicima.

S obzirom na to da izrada dokumentacije predstavlja zaista opsežan i zahtjevan posao, za vas smo razvili eGDPR – programsko rješenje za automatiziranu izradu dokumentacije. Sva dokumentacija koju izradite kroz eGDPR u potpunosti je usklađena s Uredbom.

Sve već znate

Sve što morate znati za rad u eGDPR-u je sve što zapravo već znate. Kroz program definirate svrhe obrade koje prakticirate u poslovanju, kategorizirajući ih prema ulozi koju imate u organizaciji (izvršitelj / voditelj).
Kategorije jednim klikom povezujete s općim podacima o vašim sugovornicima, strankama ili ispitanicima te kroz izbornik kreirate željenu dokumentaciju.

radna okolina
istraživanje i priprema

Posvetite se onome što je zaista bitno

Za pravovremeno usklađivanje s Uredbom još uvijek nije kasno, a temelji koje postavite pomoću eGDPR-a omogućit će vam kontinuitet u budućem usklađivanju.
Jednostavnim izmjenama u programu, u svakom trenutku možete biti up to date s promjenama koje uvodite u poslovanje.

Usklađivanje je dugoročan proces, a vi imate alat kojim ste si danas olakšali sutra i otvorili prostor za posvetiti se vašoj primarnoj djelatnosti, onome što je zaista bitno.

Kategorija obrade podataka sadrži sve parametre koje ste dužni definirati u kontekstu svrhe obrade podataka: predmet i trajanje obrade, kategoriju ispitanika, način prikupljanja podataka, opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera i ostale.
Dodavanjem nove kategorije obrade osobnih podataka automatski se izrađuje Izjava o privatnosti s kojom ste dužni upoznati vaše ispitanike.

Kroz aplikaciju imate mogućnost izraditi ugovore o povjerljivosti između vas i vaših zaposlenika u kojem vaši zaposlenici izjavljuju da su upoznati s pravilnicima koje ste definirali u skladu s Uredbom.

Možete izraditi ugovore Voditelj - Izvršitelj odnosno Izvršitelj - Voditelj te upitnike za vaše izvršitelje i podizvršitelje kojima provjeravate njihovu usklađenost s Uredbom.

Pravilnicima definiranim kroz aplikaciju utvrđuju se pravila kojima definirate vaše politike kojima se obvezujete obrađivati osobne podatke sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Pravilnici uključuju definicije primijenjenih sigurnosnih mjera, postupanja u slučaju povrede podataka, provedbu procjene učinka, imenovanje službene osobe i izjave o privatnosti.

zaposlenik
zaposlenik