eGDPR - Paketi

Za računovodstvene servise kreirani su posebni paketi karakteristični za njihovu ulogu izvršitelja obrade.
Tu su i paketi za ostale djelatnosti.  

eGDPR - Posebni paketi za računovodstva

BIZ 10
1.400 kn
 • Pravilnici i odluke za djelatnost računovodstva, predlošci ugovora sa strankama, administracija podizvršitelja, izrada evidencija obrade.
 • Svi izrađeni pravilnici, odluke i ugovori odnose se isključivo na djelatnost računovodstva
 • Računovodstva do 10 stranaka
 • obnova licence godišnje 525,00 kn
detaljni izračun cijene
BIZ 50
2.200 kn
 • Pravilnici i odluke za djelatnost računovodstva, predlošci ugovora sa strankama, administracija podizvršitelja, izrada evidencija obrade.
 • Svi izrađeni pravilnici, odluke i ugovori odnose se isključivo na djelatnost računovodstva
 • Računovodstva do 50 stranaka
 • obnova licence godišnje 825,00 kn
DETALJNI IZRAČUN CIJENE
BIZ PLUS
3.400 kn
 • Pravilnici i odluke za djelatnost računovodstva, predlošci ugovora sa strankama, administracija podizvršitelja, izrada evidencija obrade.
 • Svi izrađeni pravilnici, odluke i ugovori odnose se isključivo na djelatnost računovodstva
 • Računovodstva preko 50 stranaka
 • obnova licence godišnje 1.275,00 kn
DETALJNI IZRAČUN CIJENE
Navedene cijene su bez PDV-a.

eGDPR - Paketi za ostale djelatnosti

BIZ PLUS
za izradu dokumentacije
3.400 kn
 • Pravilnici i odluke za sve  uslužne djelatnosti, definiranje odnosa sa strankama i postupanje s njihovim podacima, predlošci ugovora sa strankama, administracija podizvršitelja, izrada evidencija obrade.
 • obrada neograničenog broja stranaka
 • administracija do 100 zaposlenika
 • obnova licence godišnje 1.275,00 kn
DETALJNI IZRAČUN CIJENE
GDPR HQ
za aktivno upravljanje podacima
mjesečno
 • Obrada velikog broja ispitanika, izrada pojedinačnih privola i upravljanje privolama, upravljanje zahtjevima ispitanika, povezivanje s poslovnim aplikacijama preko API-ja i Webhook-ova
 • Prilagođeno povezivanje s velikim ERP sustavima
idi na gdpr hq
Navedena cijena je bez PDV-a.