eSPNIFT

Preuzimanje probne verzije

Preuzmite probnu verziju aplikacije kako biste pregledali dokumentaciju koju ste dužni izraditi prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Upišite vaše podatke kako biste na navedenu e-mail adresu primili instalacijsku datoteku aplikacije eSPNIFT.