eSPNIFT

DETALJNIJE O PROGRAMU

eSPNIFT je računalni program/aplikacija za dubinsku analizu klijenta prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Pored analize svakog klijenta, obveznici spomenutog Zakona moraju imati i potpunu dokumentaciju kojom dokazuju da njihov ured ili tvrtka provode mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i dokumentaciju na koji način se te mjere provode. eSPNIFT dolazi sa stručno napisanim predlošcima pomoću kojih je izrada dokumentacije jednostavna i brza, ali profesionalna i stručna.

značajke programa

 • Jednostavna instalacija
 • Jednostavno korištenje - izrada dokumentacije i dubinske analize klijenta kroz nekoliko koraka
 • Izvoz i uvoz dokumenata u i iz drugih formata - PDF, slikovni formati
 • Automatska nadogradnja na novije verzije programa
 • Automatizirana izrada sigurnosne kopije podataka (backup)
 • Program je zaštićen zaporkom kako bi se zaštitili osobni podaci odgovornih osoba i stvarnih vlasnika vaših klijenata
 • Moderna i tehnološki napredna platforma
 • U potpunosti na hrvatskom jeziku i u potpunosti usklađen s hrvatskim zakonima

DUBINSKA ANALIZA KLIJENTA

Obveznici provođenja mjera sprječavanja pranja nova i financiranja terorizma moraju za svakog svog klijenta odrediti stupanj rizika. Stupanj rizika se određuje provedbom dubinske analize stranke koja se pomoću programa eSPNIFT provodi po koracima:

 • Upisivanje osnovnih podataka za pravnu ili fizičku osobu
 • Izrada stručno napisanih izjava i upitnika za stranke (koje stranke popunjavaju i ovjeravaju svojim potpisom)
 • Upisivanje podataka o poslovnom odnosu, stvarnom vlasniku i odgovornoj osobi
 • Provjera u relevantnim registrima (sudski registar, obrtni registar, registar službenika, registar dužnosnika…)
 • Utvrđivanje identiteta stvarnih vlasnika i odgovornih osoba
 • Analiza i procjena rizika prema čimbenicima i indikatorima
 • Završne radnje i ispis dokumenta dubinske analize

Svi dokumenti sakupljeni tijekom analize mogu se skenirati i njihov scan se može priložiti u mapu klijenta unutar samog programa. Time se osigurava da svi dokumenti vezani za provođenje mjera budu na jednom mjestu - osigurani zaporkom od neovlaštenog pristupa i osigurani sigurnosnom kopijom u slučaju kvara računala.

izrada dokumentacije propisane zakonom

eSPNIFT sadrži stručno napisane predloške koji su u skladu sa strukom/djelatnosti obveznika. Korištenjem predložaka, obveznik u nekoliko minuta kreira sve dokumente koje Zakon nalaže:

 • Interni akt/Pravilnik o provođenju mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Lista mjera za umanjenje visokog rizika
 • Lista mjera pojačane dubinske analize
 • Organizacijski ustroj obveznika
 • Program osposobljavanja
 • Odluka o imenovanju ovlaštene osobe

UNAPRIJED NAPISANI PREDLOŠCI ZA upitnike I IZJAVE

Pored predložaka na osnovu kojih se kreira temeljna dokumentacija, program sadrži i predloške pomoću kojih se kreiraju izjave i upitnici za stranke:

 • Upitnik za novu stranku (pravna osoba)
 • Upitnik za novu stranku (fizička osoba)
 • Upitnik za stvarnog vlasnika
 • Upitnik za zakonskog zastupnika
 • Upitnik o političkoj izloženosti
 • Izjava o političkoj izloženosti
 • Izjave o izvoru sredstava (općenita i specifične)

evidencije

Kroz eSPNIFT se kreiraju i sve evidencije koje propisuje ZSPNFT:

 • Evidencija stalnog praćenja poslovnog odnosa
 • Evidencija stranaka i procjene rizika
 • Evidencija poslovnih odnosa
 • Evidencija dubinskih analiza i transakcija
 • Evidencija zakonskih zastupnika
 • Evidencija stvarnih vlasnika
 • Evidencija složenih i neobičnih transakcija
 • Evidencija dostavljenih podataka Uredu
 • Evidencija otkrivanja podataka
 • Evidencija naloga Ureda
 • Evidencija provedenog nadzora

Evidencije se popunjavaju automatski kako dodajete relevantne podatke (na primjer stvarne vlasnike i zakonske zastupnike).

plan edukacije

Jednostavnim upisivanjem datuma, mjesta i teme planirane edukacije (bilo vanjskih ili internih tečajeva), prema predlošku se izrađuje propisani dokument "Program osposobljavanja zaposlenika u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma". Plan edukacije se mora izraditi do kraja tekuće godine za sljedeću godinu.

lista indikatora i čimbenika

eSPNIFT dolazi s unaprijed definiranom listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i osoba koji su podijeljeni na:

 • Opće indikatore
 • Identifikacije isprave
 • Gotovinske transakcije
 • Ekonomske razloge
 • Poslovne odnose ili transakcije koje uključuju druge države
 • Poslovne odnose ili transakcije vezane za porezne oaze (off-shore)
 • Indikatore vezane za specifičnu struku/djelatnost

Također, unaprijed su definirane i Lista indikatora za analizu i procjenu rizika obveznika i Liste čimbenika koje upućuju na viši, odnosno na niži rizik.

baza klijenata i upravljanje dokumentima

Pored baze osnovnih podataka vezanih za pojedinog klijenta/stranku kao što su naziv, OIB, adresa, kontakt podaci, podaci o poslovnoj banci, svakom klijentu u programu je dodijeljena mapa u koju se spremaju svi dokumenti vezani za tog klijenta kao što su:

 • Dubinske analize
 • Provjere i izvodi
 • Izjave, upitnici i praćenje poslovnog odnosa
 • Suglasnosti
 • Prilozi

DOKUMENTIRANJE TRANSAKCIJA

Kroz eSPNIFT može se kreirati i evidencija složenih i neobičnih transakcija iz članka 53. ZSPNFT-a. Evidencija sadrži:

 • Razlog sumnje u transakciju
 • Datum
 • Svrhu transakcije i izvor sredstava
 • Rezultat analize
 • Naziv stranke
 • OIB stranke

KOMUNIKACIJA S NADLEŽNIM NADZORNIM TIJELIMA

Obveznici ZSPNFT-a dužni su evidentirati komunikaciju s nadležnim nadzornim tijelima bilo da se radi o:

 • Upitniku o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT),
 • Neizravnom (off-site) nadzoru ili
 • Izravnom (on-site) nadzoru

Komunikacija s nadležnim nadzornim tijelima evidentira se kroz:

 • Evidenciju provedenih nadzora
 • Evidenciju naloga Ureda
 • Evidenciju dostavljenih podataka Uredu

imate dodatnih pitanja?

Trebate više informacija o programu i funkcionalnostima? Niste sigurni da li program zadovoljava sve vaše potrebe? Nazovite nas! Pišite nam! Spremni smo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kontaktirajte nas!