eSPNIFT

Izrada dokumentacije prema
Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

archive
dubinska analiza

Provedba dubinske analize stranke i dubinske analize sumnjivih transakcija.

suitcase
lista indikatora

Unaprijed definirana opširna lista indikatora za procjenu rizika.

book
plan edukacije

Jednostavno upisivanje datuma, mjesta i teme planirane edukacije.

copy
evidencije i izjave

Pomoću predložaka se automatizirano kreiraju dokumenti.

eSPNIFT = SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

eSPNIFT je jedinstveni program za elektronsku i automatiziranu izradu dokumentacije u potpunosti usklađene s novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT), koji je stupio na snagu 1.1.2018. (NN 108/2017). Kroz program se jednostavno i brzo izrađuje sva potrebna dokumentacija i dubinska analiza klijenta što predstavlja veliku pomoć u svakodnevnom radu.

dubinska analiza klijenta

Za potrebe dubinske analize klijenta program vas kod upisa novog klijenta vodi kroz sve faze dubinske analize - provjera u Sudskom registru, Obrtnom registru i ostalim registrima (udruge, zajednice i slično), provjera po indikatorima, izrada izjave o stvarnom vlasniku i političkoj izloženosti, provjera identifikacijskih isprava... Svi sakupljeni dokumenti su pohranjeni na jednom mjestu.

BRZO I JEDNOSTAVNO USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM

Sukladno vašoj djelatnosti i zadanim parametrima, program će preko stručno napisanih predložaka izraditi pravilnik, listu indikatora i svu dokumentaciju koju obveznici provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma moraju imati. Svi ti dokumenti mogu se uređivati i prilagoditi specifičnostima vašeg poslovanja.

PRAVILNIK O PROVOĐENJU MJERA

Pravilnik o provođenju mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma je dokument koji svaki obveznik ZSPNFT mora imati. Uz program eSPNIFT izradite stručno napisani pravilnik usklađen s vašom djelatnosti i strukom.

LISTA INDIKATORA

eSPNIFT sadrži opsežnu listu indikatora i čimbenika rizika koji utječi na uvećanje ili umanjenje rizika. Pomoću tih indikatora i čimbenika vrši se procjena rizika klijenta koja je dio dubinske analize. Nakon što odaberete indikatore i čimbenike koji su se manifestirali u vašem poslovnom odnosu s tom strankom oni će se povući u završni izvještaj o izrađenoj dubinskoj analizi.

Intuitivan način rada

eSPNIFT omogućava jednostavnu dubinsku analizu klijenta, dolazi sa stručno napisanim predlošcima potrebne dokumentacije koju obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma moraju imati, zna sve o propisima i redovito redovito se ažurira s novostima vezanima za ZSPNFT.

redovite novosti
istraživanje i priprema

eSPNIFT je zakon!

Kroz eSPNIFT aplikaciju možete propisati politike, kontrole i postupke sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma unutar svoje tvrtke.Također, možete izraditi i ostalu potrebnu dokumentaciju (plan osposobljavanja, liste mjera i liste indikatora, odluku o imenovanju ovlaštene osobe...).

Dubinska analiza stranaka provodi se kroz 4 lagana koraka (dodavanje stranke, identifikacija zakonskih zastupnika, identifikacija stvarnih vlasnika i provjera po listi indikatora). Kako provodite dubinske analize, tako se s tim podacima popunjavaju i evidencije.
Program sadrži predefinirane upitnike i izjave za nove stranke.

Funkcionalnosti programa, kao i način rada u programu pogledajte u videu.