eSPNIFT u praksi

eSPNIFT je jedinstveni program za elektronsku i automatiziranu izradu dokumentacije u potpunosti usklađene sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je stupio na snagu 1.1.2018.  (NN 108/2017).

Provođenje mjera uključuje izradu interne dokumentacije i provođenje mjera dubinske analize stranke.
Dubinska analiza uključuje identifikaciju stranke, njezinih zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika i procjenu stranke po listama indikatora i čimbenika.

Upisivanjem relevantnih podataka automatski se popunjavaju evidencije. Sva dokumentacija čuva se na jednom mjestu i može se izvesti u PDF, isprintati, pohraniti u registrator i poslati na traženu adresu.