Evidencija rada

DETALJNIJE O PROGRAMU

Program Evidencija rada je usklađen s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017). Podaci o radnicima (zaposlenicima) i podaci o radnom vremenu unose se brzo i jednostavno. Pregledno sučelje olakšava snalaženje u radu te brz pronalazak potrebne informacije.

značajke programa

Moderno i prilagodljivo sučelje omogućava da program prilagodite svojim željama i potrebama. Jednostavan i intuitivan rad u programu osigurava brzo navikavanje na način rada programa bez čestih zavirivanja u korisničke upute.

 • Besplatna potpuno funkcionalna probna verzija programa. Svi podaci upisani u probnoj verziji ostaju sačuvani i za licenciranu verziju.
 • Jednostavna instalacija u jednom kliku
 • Prilagodljivi tablični prikazi
 • Izvoz podataka u druge formate i druge programe - najčešće su to Excel i PDF
 • Ispis i izvoz svih tablično prikazanih podataka i evidencija
 • Automatska nadogradnja na novije verzije programa
 • Jednostavna izrada sigurnosne kopije podataka (backup)
 • Ulaz u program osiguran je zaporkom
 • Moderna i tehnološki napredna platforma
 • U potpunosti na hrvatskom jeziku
 • Jednostavna početna konfiguracija

osnovni moduli programa

Program se sastoji od više različitih modula od kojih su osnovna evidencija radnika i evidencija radnog vremena zajednička svim paketima. Dodatni moduli koji su specifični za organizacijsku strukturu ili način rada su izdvojeni.

 • Uvoz podataka o radnicima iz vanjskih datoteka (excel ili txt)
 • Evidencija radnog vremena uz različite opcije upisivanja podataka i unos više oznaka radnog vremena odjednom
 • Mogućnost postavljanja organizacijske sheme društva (krovna organizacija - jedinice - podjedinice)
 • Automatska kontrola provjere fonda sati
 • Zaključavanje i otključavanje jednom unesenih podataka - dodatna sigurnost od nehotičnog brisanja upisanog
 • Veliki broj korisnih izvještaja i pregleda
 • Izvoz podataka za plaće - izvoz podataka u format (.xls, .txt, .csv) koji je čitljiv vašem programu za obračun plaća
 • Administracija aplikacije - postavljanje parametara rada i općenitih parametara prema individualnim potrebama
 • Integrirana prava pristupa (role) pojedinim funkcionalnostima, pojedinim modulima i pojedinim poslovnim jedinicama

EVIDENCIJA ULAZAKA/IZLAZAKA - KONTROLERI

Program Evidencija rada može komunicirati s bazom podataka većine čitača kartica, čitača otisaka prsta ili bilo kojeg drugog načina kontrole pristupa. Ovaj modul je naročito koristan onima koji već imaju (ili namjeravaju imati) svoje uređaje za kontrolu pristupa, ali im izvještaji koji se mogu izrađivati pomoću programa koji dolazi s kontrolerom nisu dovoljni i nisu u skladu sa zakonskim obavezama vođenja evidencije radnika i radnog vremena. Ovaj se modul sastoji od dvije komponente:

 • Kontroler (čitač fizičke prisutnosti, uređaj za kontrolu pristupa) - korisnik koristi svoje postojeće čitače ako su usklađeni s bazom programa ili može nabaviti naše uređaje
 • Modul za prihvaćanje podataka iz uređaja za kontrolu pristupa: ovaj se dio otključava u samom programu Evidencija rada kako bi se podaci dobiveni iz kontrolera mogli prihvatiti i obraditi.

PLANIRANJE RADNOG VREMENA

Modul planiranja radnog vremena svoju najveću korisnost pokazuje kod tvrtki koje imaju bilo kakav način neuobičajenog radnog vremena što podrazumijeva smjenski rad, noćni rad, česta službena odsustva zaposlenika, dvokratno radno vrijeme, različite satnice diktirane rasporedom i sl. U ovom modulu se radi isto kao i u evidenciji radnog vremena, s tim da sami određujete parametre koji vam se pojavljuju u poslovanju i te parametre povezujete sa službenim parametrima (npr. svoj parametar Prva smjena povezujete s parametrom Redovno radno vrijeme). Još jedna dobra strana ovog modula je da se podaci iz plana mogu direktno i automatski povući u evidenciju radnog vremena ako stvarni rad nije u većoj mjeri odstupao od plana.

godišnji odmori

Dodatak glavnom programu ako se kroz program žele planirati godišnji odmori, definirati odobreni dani godišnjeg odmora i pratiti iskorištenost dana godišnjeg odmora. U planu je i postavljanje posebnih dokumenata za izradu odluka o godišnjem odmoru.

matična knjiga

Kako je obveza vođenja matične knjige duže na snazi od obveze praćenja radnog vremena, mnogi korisnici već imaju riješeno pitanje matične knjige pa ne moraju isto upisivati i u program Evidencija rada. Međutim, za korisnike koji žele sve informacije imati na jednom mjestu, pomoću ovog modula mogu pratiti sve propisane evidencije podataka o radnicima, prilagati dokumentaciju (kao npr. skenirane doznake, diplome, certifikate).

podaci o radnicima

Program omogućava vođenje detaljne i pregledne evidencije zaposlenika, sukladno Pravilniku. Za svakog zaposlenika je moguće voditi sljedeće podatke, ali i puno više dodatnih podataka:

 • Ime i prezime
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • spol
 • dan, mjesec, godina i datum rođenja
 • državljanstvo
 • podatak o radnoj dozvoli (posjedovanje i trajanje), ako je radnik stranac
 • prebivalište ili uobičajeno boravište
 • podatak o završenom obrazovanju i drugim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad
 • dan sklapanja ugovora o radu, odnosno dan izdavanja pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu
 • dan početka rada
 • zanimanje, naziv posla, odnosno narav i vrsta rada koje radnik obavlja
 • naznaka je li ugovor o radu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme te očekivano trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme
 • vrijeme trajanja probnog rada, ako je ugovoreno,
 • trajanje pripravničkog staža, ako je ugovoreno te vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita, ako je isti predviđen i obavljen
 • trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo
 • naznaku radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako
 • naznaku radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje
 • mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima
 • tjedno radno vrijeme (puno ili nepuno), odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima
 • ukupni mirovinski staž do početka rada kod poslodavca
 • vrijeme mirovanja radnog odnosa
 • Evidencija o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobitka
 • dan prestanka radnog odnosa
 • razlog prestanka radnog odnosa
 • uvjete i vrijeme za koje će se uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje za radnike koji su sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

podaci o radnom vremenu

Podaci o radnom vremenu u program se unose u modulu koji je izgledom sličan kalendaru. Unos podataka o radnom vremenu (trajanje radnog vremena od - do), unos broja sati i parametra prisutnosti (odsutnosti) se obavlja poluautomatizirano - unos je brz, lagan i efikasan.

podaci o dnevnom i tjednom odmoru

Program automatski bilježi period dnevnog odmora u najkraćem trajanju 12 sati i period tjednog odmora u najkraćem trajanju od 36 sati.

parametri prisutnosti / odsutnosti

Program omogućava da za svakog radnika i za svaki dan unesete jedan ili više parametara prisutnosti (odsutnosti). Nakon instalacije, program će vam ponuditi parametre prisutnosti koje zahtijeva Pravilnik. U svakom trenutku je parametre prisutnosti moguće prilagoditi vlastitim potrebama, bilo kroz prilagodbu postojećih parametara, bilo unosom novih.
Dodatnu fleksibilnost postižete time što vam program omogućava unos više parametara odjednom, na primjer 8h redovnog radnog vremena + 2h prekovremenog rada. Lista predefiniranih parametara prisutnosti/odsutnosti:

 • Redovno radno vrijeme
 • Prekovremeni rad
 • Rad noću
 • Službeno putovanje
 • Terenski rad
 • Rad nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima
 • Preraspodijeljeno radno vrijeme
 • Sati pripravnosti
 • Sati rada po pozivu
 • Bolovanje na teret fonda
 • Bolovanje na teret tvrtke
 • Godišnji odmor - prošla godina
 • Godišnji odmor - tekuća godina
 • Rodiljni ili roditeljski dopust
 • Plaćeni dopust
 • Neplaćeni dopust
 • Nenazočnost u tijeku dnevnog rasporeda vremena
 • Štrajk
 • Isključenje s rada (lockout)
 • Nestanak struje

grupe parametara prisutnosti / odsutnosti

Parametri prisutnosti raspoređeni su u grupe - na ovaj način program nudi dodatnu razinu u izvještavanju jer je na vrlo jednostavan način moguće dobiti, na primjer, ukupan broj sati zastoja u određenom vremenskom periodu.

 • Efektivni sati
 • Izgubljeni sati
 • Sati zastoja ili prekida rada

pregledi i izvještaji

Uz program dolazi više od 30 gotovih izvještaja i pregleda. Pored ovih predefiniranih pregleda, program dozvoljava i prebacivanje podataka u druge formate (npr. u Microsoft Excel) radi dodatne analize, prilagodbe ili prikaza. Pregledi i izvještaji koji dolaze s programom:

 • Radnici
 • Lista prisutnih zaposlenika
 • Lista odsutnih zaposlenika
 • Evidencija radnika
 • Stanje godišnjih odmora
 • 3 predloška liste radnika za ručni upis dolazaka i odlazaka
 • Rekapitulacija evidencije radnog vremena
 • Pregled radnog vremena po radniku
 • Pregled radnog vremena po kategorijama
 • Pregled radnog vremena po parametru
 • Pregled radnog vremena po svim radnicima
 • Pregled preraspodijele radnog vremena
 • Pregled radnog vremena po danu (sličan izvještaju iz Narodnih Novina)
 • Plan radnog vremena
 • Pregled rasporeda radnog vremena
 • Pregled odsutnosti
 • Dnevna lista prisutnih evidentiranih kontrolerom
 • Dnevna lista odsutnih evidentiranih kontrolerom
 • Lista radnika čiji ulaz-izlaz nije registriran
 • Rekapitulacija stvarnog rada prema ulascima i izlascima evidentiranih kontrolerom
 • Stvarna evidencija po radniku prema ulascima i izlascima evidentiranih kontrolerom
 • Ulasci i izlasci radnika evidentiranih kontrolerom ili PIN-om
 • Lista radnika koji evidencijom iz kontrolera dolaze kasnije
 • Lista radnika koji evidencijom iz kontrolera odlaze ranije
 • Lista radnika koji evidencijom iz kontrolera dolaze ranije
 • Pregled korištenja pauze prema podacima iz kontrolera
 • Pregled korištenja izlazaka prema podacima iz kontrolera
 • Lista radnika koje je ustupila agencija
 • Učenici na praksi
 • Učenici preko ustanove
 • Osobe na stručnom usavršavanju
 • Studenti preko student servisa
 • Razne tablice, grafikoni i analize koje podatke povlače iz kontrolera

imate dodatnih pitanja?

Trebate više informacija o programu i funkcionalnostima? Niste sigurni da li program zadovoljava sve vaše potrebe? Nazovite nas! Pišite nam! Spremni smo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kontaktirajte nas!