opći podaci
Naziv tvrtke:
Raverus d.o.o.
Sjedište:
Zagreb, Ul. Božidara Adžije 19
OIB: 44718633471
Poslovna banka:
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR5724840081103833812
SWIFT: RZBHHR2X
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu,
MBS: 080578088
Iznos temeljnog kapitala:
20.000,00 kn, u cijelosti uplaćen
Član uprave društva:
Sanela Rasinec