DEFINICIJA KATEGORIJA OBRADE

Definicija kategorija obrade osobnih podataka - kada ste u ulozi izvršitelja i kada ste u ulozi voditelja. Evidencija aktivnosti obrade - i za izvršitelja i za voditelja.

UGOVORI, IZJAVE I UPITNICI


Izrada ugovora o obvezama izvršitelja, nalozi za obradu podataka, ugovori o povjerljivosti, izjave o privatnosti, upitnici za izvršitelje

IZRADA DOKUMENTACIJE


Izrada pravilnika, postupanja u slučaju povrede podataka, primjena sigurnosnih mjera, imenovanje službenika, procjena učinka...

ADMINISTRACIJA ZAPOSLENIKA


Provođenje svih mjera uredbe kada ste kao poslodavac u ulozi voditelja obrade.
Automatska izrada izjave o povjerljivosti.

eGDPR eGDPR eGDPR

FUNKCIONALNOSTI

eGDPR je jedinstvena aplikacija za izvršitelje obrade osobnih podataka. Aplikacija je u potpunosti usklađena sa zahtjevima i propisima EU Uredbe o zaštiti osobnih podataka koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. eGDPR kreiran je prvenstveno za izvršitelje obrade osobnih podataka.

Prema GDPR-u izvršitelj obrade je onaj tko obrađuje osobne podatke prema uputama voditelja obrade. Obrada koju izvršitelj obrade provodi, uređuje se ugovorom ili drugim pravnim aktom u skladu s pravom EU ili pravom države članice. Aplikacija eGDPR uključuje ugovor između voditelja i izvršitelja koji izvršitelja obrade obvezuje prema voditelju obrade, navodi predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju ispitanika te obveze i prava voditelja obrade.

Sukladno kategorijama obrade i Vašoj ulozi izvršitelja obrade osobnih podataka, aplikacija automatski izrađuje interni pravilnik, dodatke internom pravilniku kao što su primjenjene sigurnosne mjere, postupanje u slučaju povrede podataka, postupanje u slučaju nadzora itd. Pored toga, za svaku Vašu stranku (vašeg voditelja obrade), automatski se izrađuje ugovor koji propisuje obveze izvršitelja sukladno kategorijama obrade koje se koriste u tom poslovnom odnosu.

U svojem poslovanju kao izvršitelj vjerojatno imate određeni broj podizvršitelja s kojima morate urediti način suradnje i provjeriti sukladnost njihovih poslovnih procesa pravilima uredbe. Kroz aplikaciju automatski se kreiraju upitnici koje šaljete svojim podizvršiteljima kako biste provjerili njihovu usklađenost.

Aplikacija podržava i ulogu voditelja obrade u kojoj se nalazite kao poslodavac. Unaprijed su definirane kategorije obrade koje se provode nad osobnih podacima Vaših zaposlenika. Aplikacija automatski kreira izjavu o povjerljivosti za svakog Vašeg zaposlenika.

ZATRAŽITE PREZENTACIJU


Upišite svoje podatke za kontakt kako bismo zajedno dogovorili odgovarajuće vrijeme za prezentaciju.

PREUZMITE BROŠURU


Upišite e-mail adresu na koju želite da Vam pošaljemo brošuru.

PREUZMITE INSTALACIJU PROBNE VERZIJE PROGRAMA


Popunite osnovne podatke kako biste instalirali probnu verziju.