Skratite si put...

Izrada početnog stanja GFI-POD obrasca

U PAR KLIKOVA MIŠEM DO POČETNOG STANJA GFI-POD OBRASCA
+
U PAR KLIKOVA DO OBRASCA ZA NEPROFITNE
+
BILANCA I RDG NA ENGLESKOM

KAKO RADI CONVERTER?

Koristite stare obrasce da napravite nove...
1
UČITATE PROŠLOGODIŠNJI GFI-POD OBRAZAC

To je isti onaj GFI-POD koji ste predali u Finu za prošlu financijsku godinu.

2
KLIKNETE ZA IZRADU NOVOG OBRASCA

Converter uvijek brine da je novi obrazac najsvježiji GFI-POD koji je izdala Fina.

3
SPREMITE NOVI GFI-POD NA SVOJE RAČUNALO

Mapu gdje pospremate obrazac birate proizvoljno tamo gdje vama najviše odgovara.

4
POPUNITE PODATKE ZA TEKUĆU GODINU

Referentnu stranicu i kolone prethodna godina vam je već popunio Converter, a vi samo upišite iznose u koloni tekuća godina.

5
DODATNO! NA ISTI NAČIN IZRADITE I OBRAZAC ZA NEPROFITNE

Isto kako se preko prošlogodišnjeg GFI-PODa radi novi GFI-POD, tako se i učitavanjem prošlogodišnjeg godišnjeg ili polugodišnjeg obrasca za neprofitne organizacije izrađuje novi obrazac gdje se popunjavaju podaci samo za tekuće razdoblje.

6
DODATNO! PREVEDITE GFI-POD NA ENGLESKI ZA STRANE KLIJENTE

Referentna stranica, bilanca i RDG stručno su prevedeni na engleski jezik.

Zašto koristiti Converter?

JEDNOSTAVNO KORIŠTENJE

Converter vas kroz konverziju GFI-POD obrasca vodi korak po korak bez nepotrebnog kompliciranja jednostavnih stvari.

AŽURNI GFI-POD OBRASCI

Obrasci uključeni u aplikaciju su uvijek najnoviji, a pri većim promjenama aplikacija vas upozori na pozicije koje su se mijenjale.

KONVERZIJA CIJELE GRUPE OBRAZACA

Zašto biste konvertirali jedan po jedan obrazac kad možete označiti sve stare obrasce i u jednom prolazu ih konvertirati sve.

Najčešća pitanja

...o aplikaciji Converter
Mogu li konvertirati više GFI-POD obrazaca odjednom?

Možete! Prije same konverzije samo označite u mapi koje sve GFI-POD obrasce želite konvertirati.

Hoće li aplikacija izmijeniti moje stare obrasce?

Bez brige, to se neće dogoditi. Converter nikada neće obrisati ili promijeniti niti jedan vaš postojeći GFI-POD obrazac.

Odgovaraju li novoizrađeni obrasci formatu za izradu bilješki kroz aplikaciju BilješkeNET?

Naravno! Aplikacija BiljeskeNET sigurno radi sa svakim GFI-POD obrascem koji je izrađen u Microsoft Excelu®, a to je upravo format koji koristi i Converter.

Kako mogu vidjeti kako se radi u aplikaciji?

Ako više volite isprobavati sami, preuzmite demo verziju aplikacije na svoje računalo. Ako biste radije da vam mi pokažemo kako aplikacija radi, rezervirajte termin za online prezentaciju i pogledajte aplikaciju u akciji na našem prezentacijskom računalu.

Koliko me to košta?

U dijelu Paketi i cijene, možete pogledati koji paket vam najviše odgovara i kolika mu je cijena. Klikom na 'Odaberi paket' u tablici s paketima možete odmah zatražiti i ponudu. Naravno, možete nam javiti i na email info@raverus.hr za koji ste se paket odlučili i poslati nam svoje poslovne podatke (tvrtka, adresa, OIB, ime i prezime, email adresa). Tu je uvijek i telefon 01 / 3535 252 pa ako trebate savjet oko odabira paketa, nazovite nas!

Converter – automatizirana priprema GFI-POD obrasca za 2022. godinu

GFI-POD obrazac je važan dokument za obradu financijskih podataka koji su, prema Zakonu o računovodstvu, dužni predavati svi poduzetnici i druge pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit. Sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisan je Zakonom o računovodstvu i sastoje se od bilance, računa dobiti i gubitka i ostalih obrazaca sadržanih u godišnjem financijskom izvještaju te bilješki uz financijske izvještaje, a FINA redovito izdaje ažurirani GFI-POD obrazac za obradu financijskih podataka.


Izrada kompletnih financijskih izvještaja poduzetnicima često oduzima dosta vremena i pažnje, a budući da se obrađuje velika količina važnih financijskih informacija, tvrtka Raverus osmislila je aplikaciju Converter čija jednostavna primjena korisnicima omogućava brzu pripremu godišnjih financijskih izvještaja.
Učitavanjem popunjenog GFI-POD obrasca prethodne godine u aplikaciju, automatski se iščitavaju postojeći podaci, analizira i stvara novi obrazac s unaprijed popunjenim relevantnim podacima na referentnoj stranici i prenesenim vrijednostima iz kolone tekuće godine u prethodnu godinu. Automatizirana procedura korisnicima tako uvelike olakšava pripremu novih GFI-POD obrazaca, bez potrebe za ručnim prepisivanjem svih podataka, a za popuniti ostaje samo kolona tekuća godina. Struktura aplikacije Converter optimizirana je tako da je korisnicima omogućen uvoz GFI-POD obrazaca za sve klijente u jednom prolazu, što drastično smanjuje vrijeme utrošeno na pripremu GFI-POD obrazaca za tekuću godinu.


Kako mnoge računovodstvene tvrtke i uredi imaju i strane klijente, tako je u aplikaciju nedavno uvršten i modul GFI-POD na engleskom uz kojeg je moguće izraditi obrasce s karticama Referentna stranica, Bilanca i RDG stručno prevedenim na engleski jezik.

Osim olakšanih poslovnih procesa uz naše aplikacije, korisnicima je pružena vrhunska podrška cijelog Raverus tima koji svojim znanjima i sposobnostima rješavaju sve upite u najkraćem mogućem vremenu. Kao i za sve ostale naše aplikacije, korisnici mogu zatražiti i online prezentaciju aplikacije tijekom koje su upućeni u rad i sve mogućnosti programa, kao i besplatnu demo verziju kako bi samostalno isprobali rad u aplikaciji.GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,