Skratite si put...

Bilješke uz financijske izvještaje neprofitnih organizacija

Bilješke nemaju propisan obrazac i formom su slobodne, nestrukturirane i nestandardizirane. Ipak, postoje obvezni elementi propisani standardima financijskog izvještavanja.

Iako su bilješke za neprofitne organizacije važan segment financijskih izvještaja shvaća ih se kao dokument pro forma. Bilješke uz financijske izvještaje neprofitnih organizacija predstavljaju dopunu podataka uz temeljna godišnja financijska izvješća. Bilješke nemaju propisan obrazac i formom su slobodne, nestrukturirane i nestandardizirane. Ipak, postoje obvezni elementi propisani Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, NN 67/17, NN 115/18 i NN 21/21). Kvalitetno izrađene bilješke odlikuje jasnoća i preglednost informacija.

Zakonska osnova

Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje, a dužne su ih sastavljati i sve neprofitne organizacije definirane člankom 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Bilješke se sastavljaju u skladu s odredbama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.

Što sve treba pisati u bilješkama za neprofitne?

Obvezne informacije koje moraju biti sadržane u bilješkama su:
a) pregled ugovornih odnosa i slično koji mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku i sl.)
b) pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing)
c) razloge ako je došlo do većih odstupanja u prihodima i rashodima u odnosnu na prethodnu godinu

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo također su dužne sastavljati bilješke kao dopunu uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.

S obzirom na važnost podataka koje sadržavaju, bilješke moraju biti stručne i kvalitetne. Jedan od načina na koji možete izraditi zakonski usklađene, stručne i kvalitetne bilješke čija forma poštuje standarde financijskog izvještavanja je uz pomoć aplikacije BilješkeNET.

Koji je rok za predaju bilješki uz financijska izvješća neprofitnih organizacija?

Neprofitne organizacije su dužne sastavljati bilješke i čuvati ih u svojoj evidenciji. Bilješke za neprofitne organizacije ne predaju se niti u Finu niti u Ministarstvo financija, ali su svakako obvezni dodatak financijskom izvještaju neprofitnih organizacija.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,