Skratite si put...

Obrazac PD

Prijava poreza na dobit
PD obrazac odnosno prijavu poreza na dobit obvezni su jednom godišnje podnositi porezni obveznici poreza na dobit.

PD obrazac odnosno prijavu poreza na dobit obvezni su jednom godišnje podnositi porezni obveznici poreza na dobit. Obveznici su pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i izjave da žele plaćati porez na dobit, odnosno fizičke osobe koje se po sili zakona smatraju obveznicima poreza na dobit u slučaju da u prethodnom poreznom razdoblju imaju ostvaren ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kn ili ako ispunjavaju dva od sljedeća tri uvjeta:
- u prethodnom poreznom razdoblju ostvaren je ukupni primitak veći od 400.000,00 kn
- ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kn
- u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika

Porezna osnovica poreza na dobit utvrđuje se kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit koja se naknadno uvećava ili umanjuje sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Tako utvrđena porezna osnovica kao i utvrđena obveza poreza na dobit podnosi se na PD obrascu. Iznimno, prijavu poreza na dobit nisu dužni podnijeti porezni obveznici koji nakon registracije u trgovačkom registru nisu obavljali poduzetničku djelatnost, nemaju evidentiran promet na žiro-računu, niti evidentiranih poslovnih promjena u poslovnim knjigama (osim prometa pri uplati ili unosu temeljnog kapitala). Takvi obveznici dostavljaju samo izjavu da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema njihovom sjedištu.

Kako se i kada predaje prijava poreza na dobit?

Porezni obveznici mogu poreznu prijavu predati neposredno u ispostavi Porezne uprave, poslati je poštom (uputno je poslati preporučenu pošiljku) ili dostaviti putem elektroničkih usluga Porezne uprave – sustava ePorezna. Porezni obveznici dostavljaju poreznu prijavu u jednom primjerku u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu. Poreznu prijavu ne podnose porezni obveznici registrirani u trgovačkom registru koji nakon registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost, te nemaju evidentiran promet na poslovnom računu, niti evidentirane poslovne promjene u poslovnim knjigama (osim prometa pri uplati ili unosu temeljnog kapitala), nisu obvezni dostaviti prijavu poreza na dobit. Oni u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu dostavljaju samo izjavu da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost. Porezni obveznici koji nisu obavljali poduzetničku djelatnost tijekom poreznog razdoblja, ali su je obavljali u prethodnim poreznim razdobljima, obvezno trebaju dostaviti prijavu poreza na dobit.

PD obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. Tako popunjen PD-NN obrazac može se izvesti u xml format prikladan za slanje u ePoreznu.

Koji je rok za predaju PD obrasca?

Rok predaje PD obrasca je do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Porezni obveznici dostavljaju poreznu prijavu poreza na dobit u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu.

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,