Skratite si put...

Obrazac PD-NN

Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu
PD–NN obrazac odnosno prijavu poreza na dobit prema novčanom načelu obvezni su jednom godišnje podnositi porezni obveznici poreza na dobit koji su odabrali poreznu osnovicu utvrđivati prema novčanom načelu.

Obveznici poreza na dobit mogu poreznu osnovicu utvrditi na dva načina:
1. polazeći od računovodstvene dobiti kao razlike prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit koja se uvećava ili umanjuje prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Za tako utvrđenu poreznu osnovicu podnosi se Prijava poreza na dobit na Obrascu PD.
2. polazeći od računovodstvene dobiti kao razlike prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit koja se u prvom koraku korigira, odnosno svodi na novčano načelo, a u drugom koraku se dodatno uvećava i umanjuje prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Za tako utvrđenu poreznu osnovicu podnosi se Prijava poreza na dobit na Obrascu PD-NN.

Obveznici koji mogu odabrati takav način utvrđivanja porezne osnovice su:
1. obveznici koji u prethodnom poreznom razdoblju nisu ostvarili prihode veće od 995.421,06 eura, te
2. obveznici koji su i obveznici PDV-a ako primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama sukladno Zakonu o PDV-u.

Porezni obveznici koji ispunjavaju uvjete te se odluče osnovicu poreza na dobit utvrđivati prema novčanom načelu dužni su podnijeti Poreznoj upravi najkasnije 15 dana nakon početka poreznog razdoblja izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice, a takav način utvrđivanja poreza na dobit dužni su primjenjivati najmanje tri porezna razdoblja.

Način utvrđivanja osnovice za prijavu poreza na dobit prema novčanom načelu

Porezna osnovica poreza na dobit prema novčanom načelu utvrđuje se kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit koja se u prvom koraku svodi na novčano načelo, a u drugom koraku se dodatno uvećava ili umanjuje prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Tako utvrđena porezna osnovica kao i utvrđena obveza poreza na dobit podnosi se na PD-NN obrascu.

PRIMJER:
Porezni obveznik je u poreznom razdoblju ostvario prihode u iznosu od 100.000,00 eura i rashode u iznosu od 80.000,00 eura. U prijavi poreza na dobit iskazao je dobit u iznosu od 20.000,00 eura. Međutim, tijekom poreznog razdoblja porezni obveznik nije naplatio potraživanja od poslovnih aktivnosti u iznosu od 20.000,00 eura, ali je platio obveze u iznosu od 75.000,00 eura (5.000,00 eura obveza nije podmirio).

U prijavi poreza na dobit Obrazac PD-NN, to bi izgledalo ovako:

DOBIT/ GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA
Prihodi 100.000,00 EUR
Rashodi 80.000,00 EUR
Dobit 20.000,00 EUR
Prihodi (primici) prema novčanom načelu 80.000,00 EUR
Rashodi (izdaci) prema novčanom načelu 75.000,00 EUR
Porezna osnovica prema novčanom načelu 5.000,00 EUR
POREZNA OBVEZA PREMA NOVČANOM NAČELU 500,00 EUR

Kada se potraživanja od 20.000,00 eura naplate i plate obveze od 5.000,00 eura, uključuju se u poreznu osnovicu u tom razdoblju, npr. u prijavi poreza na dobit prema novčanom načelu za sljedeću godinu ili kasnije. Tada će se utvrditi i porezna obveza od 1.500,00 eura (2.000,00 - 500,00).

PD-NN obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. Tako popunjen PD-NN obrazac može se izvesti u xml format prikladan za slanje u ePoreznu.

Koji je rok za predaju PD-NN obrasca?

Rok za predaju PD-NN obrasca je 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Porezni obveznici dostavljaju poreznu prijavu u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu.

Po kojim stopama se oporezuje dobit?

Obveznici koji imaju prihode 995.421,06 eura porez na dobit plaćaju po stopi od 10%, a obveznici čiji prihodi prelaze taj iznos porez na dobit plaćaju po stopi od 18%.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,