Skratite si put...

Obrazac PD-PO

Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu
PD-PO obrazac odnosno izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu služi za utvrđivanje razlike godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat.

PD-PO obrazac odnosno izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu služi za utvrđivanje razlike godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat. Obveznici vođenja i podnošenja PD-PO obrasca su neprofitne pravne osobe i organizacije koje obavljaju određenu oporezivu gospodarsku djelatnost temeljem koje su obveznici poreza na dobit, a porez na dobit su odlučili plaćati u paušalnom obliku.

Tko može plaćati paušalni porez na dobit?

Neprofitne pravne osobe i organizacije koje u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarili prihode veće od propisanog iznosa za ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn), te one neprofitne organizacije koje ne ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda od gospodarske djelatnosti mogu odlučiti plaćati porez na dobit u paušalnom obliku. Uz zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu, porezni obveznici moraju dostaviti I podatake o visini ostvarenih prihoda po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti u prethodnom poreznom razdoblju. Neprofitna organizacija koja namjerava plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu dužna je podnijeti zahtjev Poreznoj upravi najkasnije 15 dana nakon početka poreznoga razdoblja.

Kako se utvrđuje visina paušalnog poreza na dobit?

Koliko će godišnje iznositi paušalna osnovica poreza na dobit ovisi o ukupnom godišnjem prihodu od gospodarske djelatnosti, a sve prema Pravilniku o porezu na dobit.

PD-PO obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. Za sve obrasce u aplikaciji BilješkeNET za koje Porezna uprava omogući xml uvoz Raverusov razvojni tim omogući i izvoz u xml formatu.

Koji je rok za predaju PD-PO i kako se plaća?

PD-PO obrazac podnosi se Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka poreznog razdoblja za koje se izvješće podnosi. Paušalni porez na dobit plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,