Skratite si put...

Obrazac PO-SD

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti
PO-SD obrazac odnosno izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti služi za utvrđivanje paušalnog dohotka i iznosa paušalnog poreza na dohodak. Obveznici vođenja i podnošenja PO-SD obrasca su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i koje su odabrale način utvrđivanja dohotka u paušalnom iznosu.

Prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i
- da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak

Godišnji porez u paušalnom iznosu po stopi od 12% utvrđuje se rješenjem. Rješenje donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi do donošenja novog rješenja. Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak povećava se i za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se tako da se godišnji paušalni porez na dohodak podijeli na 12 mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

PO-SD obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. Za sve obrasce u aplikaciji BilješkeNET za koje Porezna uprava omogući xml uvoz Raverusov razvojni tim omogući i izvoz u xml formatu.

Temelj za popunjavanje podataka u PO-SD obrascu su podaci u knjizi prometa koju su fizičke osobe koje utvrđuju dohodak u paušalnom iznosu dužne voditi na KPR obrascu. PO-SD obrazac podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi prema sjedištu poreznog obveznika najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,