Skratite si put...

Obrazac TZ (TZ-1 i TZ-2)

Obračun članarine turističkoj zajednici
Iznos obveze plaćanja članarine turističkoj zajednici je umnožak osnovice i propisane stope. Stopa po kojoj se plaća članarina turističkoj zajednici ovisi o gradu/općini/naselju i djelatnosti.

Prema Zakonu o članarinama turističkim zajednicama obveznici su trgovačke i ostale djelatnosti koje imaju direktne ili indirektne koristi od turizma. Obveznici članarine turističkim zajednicama su sve djelatnosti propisane su Zakonom o članarinama. Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod , a osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost. Iznos obveze plaćanja članarine turističkoj zajednici je umnožak osnovice i propisane stope.

Rokovi za predaju TZ-1 i TZ-2 obrazaca utvrđeni su u Pravilniku o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici. Fizičke osobe obveznici plaćanja članarine obrazac podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu najkasnije do kraja veljače odnosno pri prijavi poreza na dohodak. Pravne osobe podnose obrazac u nadležnu Poreznu upravu prema sjedištu obveznika najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno istodobno s predajom PD obrasca kao prilog PD obrascu. Ako se kroz predujmove uplatilo manje članarine nego što je obračunato u godišnjem obračunu, uz obrazac se prilaže i dokaz o uplati razlike članarine.

TZ-1 i TZ-2 obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci, a TZ-1 obrazac može se izvesti u xml format za dostavljanje putem ePorezne

Uplaćena sredstva članarine dostavljaju se korisnicima tako da 65% sredstava ide turističkoj zajednici općine ili grada, 10% sredstava turističkoj zajednici županije, a 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici. Iznimno, za turističke zajednice općina i gradova koje ostvaruju bruto prihod manji od 200.000,00 kuna godišnje, uplaćena sredstva članarine dostavljaju se korisnicima tako da 85% ide turističkoj zajednici općine ili grada, a 15% turističkoj zajednici županije.

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,