Skratite si put...

Obrazac TZ (TZ-1 i TZ-2)

Obračun članarine turističkoj zajednici
Iznos obveze plaćanja članarine turističkoj zajednici je umnožak osnovice i propisane stope (TZ-1 obrazac), tj. umnožak broja kreveta, smještajnih jedinica i kapaciteta za robinzonski smještaj s pripadajućim paušalnim iznosima (TZ-2 obrazac). Stopa po kojoj se plaća članarina turističkoj zajednici ovisi o djelatnosti obveznika (stope su definirane Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama) a paušalni iznosi za obveznike koji popunjavaju TZ-2 obrazac definirani su Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/2020).

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, NN 144/20) obveznici su trgovačke i ostale djelatnosti koje imaju direktne ili indirektne koristi od turizma. Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod , a osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost. Iznos obveze plaćanja članarine turističkoj zajednici je umnožak osnovice i propisane stope.

TZ-1 i TZ-2 obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. TZ-1 obrazac se može izvesti u xml format za predaju u sustav ePorezna, dok se TZ-2 obrazac može izvesti u PDF format i ispisati za predaju u ispostavu Porezne uprave koja je nadležna prema adresi sjedišta ili prebivališta obveznika.

Uplaćena sredstva članarine dostavljaju se korisnicima tako da 65% sredstava ide turističkoj zajednici općine ili grada, 15% sredstava turističkoj zajednici županije, a 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici. Iznimno, za turističke zajednice općina i gradova koje ostvaruju bruto prihod manji od 200.000,00 kuna (Zakon nije usklađen s eurom, ali prema fiksnom tečaju konverzije radi se o iznosu od 26.544,56 eura) godišnje, uplaćena sredstva članarine dostavljaju se korisnicima tako da 80% ide turističkoj zajednici općine ili grada, a 20% turističkoj zajednici županije.

Koji je rok za predaju TZ-1 obrasca?

Rokovi za predaju TZ-1 obrasca utvrđeni su u Pravilniku o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 14/2020). Fizičke osobe obveznici plaćanja članarine TZ-1 obrazac podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu najkasnije do kraja veljače odnosno pri prijavi poreza na dohodak. Pravne osobe podnose obrazac TZ-1 u nadležnu Poreznu upravu prema sjedištu obveznika najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno istodobno s predajom PD obrasca kao prilog PD obrascu. Ako se kroz predujmove uplatilo manje članarine nego što je obračunato u godišnjem obračunu, uz obrazac se prilaže i dokaz o uplati razlike članarine.

Po kojim stopama se obračunava TZ članarina?

Prva skupina obveznika članarinu obračunava po stopi od 014212% , druga skupina prema stopi od 0,11367%, treća skupina prema stopi od 0,08527%, četvrta skupina prema stopi od 0,02842%, a peta skupina prema stopi od 0,01705%.

Koji je rok za predaju TZ-2 obrasca?

Rok za predaju TZ-2 obrasca utvrđen je u Pravilniku o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 14/2020). TZ-2 obrazac predaje se do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Koji su paušalni iznosi za popunjavanje TZ-2 obrasca?

Godišnji paušalni iznos po stalnom krevetu je 5,97 eura u domaćinstvu, a na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu je 3,98 eura. Za pomoćne ležajeve godišnji paušalni iznos umanjuje se za 50%. Godišnji paušalni iznos po osobi u objektu za robinzonski smještaj je 5,97 eura u domaćinstvu odnosno 3,98 eura na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Godišnji paušalni iznos po smještajnoj jedinici u kampu i u objektu vrste kamp odmorište je 10,62 eura u domaćinstvu odnosno 7,96 eura na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,