Skratite si put...

Prazni obrazac GFI-POD i objedinjeni obrazac za neprofitne organizacije

Odaberite Postavke aplikacije u alatnoj traci. Otvorit će se prozor s osnovnim podacima i informacijama o paketu nositelja licence. U plavoj traci s lijeve strane odaberite Prazni obrasci. Kliknite na GFI–POD prazni predložak. Otvorit će se prazni predložak GFI-POD obrasca spreman za popunjavanje. Nakon što ga popunite u alatnoj traci odaberite Spremi kao kako biste ga spremili u Excel datoteku.

Klikom na jedan od predložaka u praznim obrascima, otvorit će se prazni predložak za godinu koju ste odabrali kao godinu obrade.

Klikom na Neprofitne prazni predložak otvorit će se prazni predložak objedinjenog obrasca za neprofitne organizacije. Popunite ga i kliknite na Spremi kao u alatnoj traci kako biste ga spremili u Excel datoteku

PRAZNE OBRASCE KOJE STE POPUNILI UNUTAR APLIKACIJE BilješkeNET I SPREMILI U EXCEL DATOTEKU, MOŽETE UVESTI ODABIROM NA UVEZI GFI-POD (ZA PODUZEĆA) ILI ODABIROM NA UVEZI OBRAZAC ZA NEPROFITNE (ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE) U ALATNOJ TRACI APLIKACIJE.


Za one koji žele znati više

1. GFI-POD obrazac za statističke i druge potrebe za prethodnu godinu predaje se do 30. travnja tekuće godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.
2. GFI-POD obrazac za prethodnu godinu za potrebe javne objave predaje se do 30. lipnja tekuće godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.
3. Neprofitnim organizacijama je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja, osim za obrazac PR-RAS-NPF za koji je rok 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja, tj. 30. srpnja.

Za preuzimanje / download GFI-POD Excel obrasca za financijski izvještaj poduzetnika ili za preuzimanje objedinjenog financijskog izvještaja za neprofitne organizacije skrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
14
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
32
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
3871
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
14308
,