Skratite si put...

Izrada bilješki uz financijske izvještaje (GFI-POD)

Kliknite na Uvezi GFI-POD u alatnoj traci, odaberite obrazac koji želite uvesti i kliknite na Otvori. Otvorit će se prozor s rezultatom uvoza. Odaberite Nastavi uvoz kako biste završili uvoz GFI-POD obrasca.

Ako se redak s nazivom GFI-POD obrasca zazeleni, komitent i obrazac su uspješno dodani. Ako se redak zažuti, komitent već postoji unutar aplikacije, podaci su ažurirani i GFI-POD je dodan. Ako se redak zacrveni, komitent i obrazac nisu dodani. Provjerite je li odabrana dobra godina obrade i radi li se o dobroj verziji obrasca.

Označite komitenta za kojeg želite izraditi bilješke i u alatnoj traci odaberite Izradi bilješke. Pojavit će se prozor s odabirom želite li da bilješke sadrže tablice, želite li da bilješke sadrže grafove i obračunava li odabrani komitent porez na dobit prema novčanom načelu. Stavite kvačicu u polja u koja želite i kliknite na Odaberi. Otvorit će se prozor u kojem će pisati jesu li bilješke uspješno izrađene. Klikom na Bilješke uz financijski izvještaj s desne strane, otvorit će se prozor u kojem izrađene bilješke možete uređivati kao da ste u Wordu.

MOŽETE UVESTI I VIŠE GFI-POD OBRAZACA ODJEDNOM. BITNO JE SAMO DA SE NALAZE U ISTOJ MAPI NA RAČUNALU.


Za one koji žele znati više

1. Možete izraditi i više bilješki odjednom. U alatnoj traci odaberite Obrada grupe komitenata i u padajućem izborniku odaberite Izrada bilješki za grupu - poduzetnici. U prozoru koji će se otvoriti označite komitente za koje želite izraditi bilješke, označite želite li u bilješke uključiti tablice i grafove te obračunavaju li odabrani komitenti porez na dobit prema novčanom načelu i kliknite na Izradi bilješke za odabrane komitente.
2. Uz bilješke će se izraditi i ažurirani GFI-POD, tj. u GFI-POD obrascu koji ste uvezli popunit će se kolona s rednim brojem bilješke.
3. Trgovačka društva bilješke uz financijske izvještaje u svrhu javne objave za prethodnu godinu predaju do 30. lipnja tekuće godine. Obveznici konsolidacije (poduzetnici koji u skupini poduzetnika predstavljaju matično društvo) svoje bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu godinu predaju do 30. rujna tekuće godine. 4. Pod Prazni obrasci možete pronaći priloge za bilješke prema HSFI za male i mikro poduzetnike, za srednje poduzetnike te prilog za bilješke prema MSFI. Ovi prilozi odnose se na situacije koje se ne mogu iščitati iz GFI-POD obrasca, a možete ih iskopirati u već izrađene bilješke.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,