Skratite si put...

Izrada bilješki uz financijske izvještaje (GFI-POD)

Kliknite na Uvezi GFI-POD u alatnoj traci, odaberite obrazac koji želite uvesti i kliknite na Otvori. Otvorit će se prozor s rezultatom uvoza. Odaberite Nastavi uvoz kako biste završili uvoz GFI-POD obrasca.

Ako se redak s nazivom GFI-POD obrasca zazeleni, komitent i obrazac su uspješno dodani. Ako se redak zažuti, komitent već postoji unutar aplikacije, podaci su ažurirani i GFI-POD je dodan. Ako se redak zacrveni, komitent i obrazac nisu dodani. Provjerite je li odabrana dobra godina obrade i radi li se o dobroj verziji obrasca.

Označite komitenta za kojeg želite izraditi bilješke i u alatnoj traci odaberite Izradi bilješke. Pojavit će se prozor s odabirom želite li da bilješke sadrže tablice, želite li da bilješke sadrže grafove i obračunava li odabrani komitent porez na dobit prema novčanom načelu. Stavite kvačicu u polja u koja želite i kliknite na Odaberi. Otvorit će se prozor u kojem će pisati jesu li bilješke uspješno izrađene. Klikom na Bilješke uz financijski izvještaj s desne strane, otvorit će se prozor u kojem izrađene bilješke možete uređivati kao da ste u Wordu.

MOŽETE UVESTI I VIŠE GFI-POD OBRAZACA ODJEDNOM. BITNO JE SAMO DA SE NALAZE U ISTOJ MAPI NA RAČUNALU.


Za one koji žele znati više

1. Možete izraditi i više bilješki odjednom. U alatnoj traci odaberite Obrada grupe komitenata i u padajućem izborniku odaberite Izrada bilješki za grupu - poduzetnici. U prozoru koji će se otvoriti označite komitente za koje želite izraditi bilješke, označite želite li u bilješke uključiti tablice i grafove te obračunavaju li odabrani komitenti porez na dobit prema novčanom načelu i kliknite na Izradi bilješke za odabrane komitente.
2. Uz bilješke će se izraditi i ažurirani GFI-POD, tj. u GFI-POD obrascu koji ste uvezli popunit će se kolona s rednim brojem bilješke.
3. Trgovačka društva bilješke uz financijske izvještaje u svrhu javne objave za prethodnu godinu predaju do 30. lipnja tekuće godine. Obveznici konsolidacije (poduzetnici koji u skupini poduzetnika predstavljaju matično društvo) svoje bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu godinu predaju do 30. rujna tekuće godine.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,