Skratite si put...

Izrada bilješki uz GFI-POD na engleskom

UZ DODATNI MODUL BILJEŠKE NA ENGLESKOM

Kliknite na Uvezi GFI-POD u alatnoj traci, odaberite obrazac koji želite uvesti i kliknite na Otvori. Otvorit će se prozor s rezultatom uvoza. Odaberite Nastavi uvoz kako biste završili uvoz GFI-POD obrasca.

Ako se redak s nazivom GFI-POD obrasca zazeleni, komitent i obrazac su uspješno dodani. Ako se redak zažuti, komitent već postoji unutar aplikacije, podaci su ažurirani i GFI-POD je dodan. Ako se redak zacrveni, komitent i obrazac nisu dodani. Provjerite je li odabrana dobra godina obrade i radi li se o dobroj verziji obrasca.

Označite komitenta za kojeg želite izraditi bilješke i u alatnoj traci odaberite Izradi bilješke (ENG). Pojavit će se prozor s odabirom želite li da bilješke sadrže tablice i grafove. Stavite kvačicu u polja u koja želite i kliknite na Odaberi. Otvorit će se prozor u kojem će pisati jesu li bilješke uspješno izrađene. Klikom na Bilješke na engleskom jeziku s desne strane, otvorit će se prozor u kojem izrađene bilješke možete uređivati kao da ste u Wordu.

MOŽETE UVESTI I VIŠE GFI-POD OBRAZACA ODJEDNOM. BITNO JE SAMO DA SE NALAZE U ISTOJ MAPI NA RAČUNALU.


Za one koji žele znati više

Trgovačka društva bilješke uz financijske izvještaje u svrhu javne objave za prethodnu godinu predaju do 30. lipnja tekuće godine. Obveznici konsolidacije (poduzetnici koji u skupini poduzetnika predstavljaju matično društvo) svoje bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu godinu predaju do 30. rujna tekuće godine.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,