Skratite si put...

Izrada bilješki uz GFI-POD na engleskom

UZ DODATNI MODUL BILJEŠKE NA ENGLESKOM

Kliknite na Uvezi GFI-POD u alatnoj traci, odaberite obrazac koji želite uvesti i kliknite na Otvori. Otvorit će se prozor s rezultatom uvoza. Odaberite Nastavi uvoz kako biste završili uvoz GFI-POD obrasca.

Ako se redak s nazivom GFI-POD obrasca zazeleni, komitent i obrazac su uspješno dodani. Ako se redak zažuti, komitent već postoji unutar aplikacije, podaci su ažurirani i GFI-POD je dodan. Ako se redak zacrveni, komitent i obrazac nisu dodani. Provjerite je li odabrana dobra godina obrade i radi li se o dobroj verziji obrasca.

Stavite kvačice u kućice ispred komitenata za koje želite izraditi bilješke i u alatnoj traci odaberite Izradi bilješke (ENG). Pojavit će se prozor s odabirom želite li da bilješke sadrže tablice, želite li da bilješke sadrže grafove i obračunavate li porez na dobit prema novčanom načelu. Stavite kvačicu u polja u koja želite i kliknite na Odaberi. Otvorit će se prozor u kojem će pisati jesu li bilješke uspješno izrađene. Klikom na Bilješka za javnu objavu na engleskom jeziku s desne strane, otvorit će se prozor u kojem izrađene bilješke možete uređivati kao da ste u Wordu.

MOŽETE UVESTI I VIŠE GFI-POD OBRAZACA ODJEDNOM. BITNO JE SAMO DA SE NALAZE U ISTOJ MAPI NA RAČUNALU.


Za one koji žele znati više

1. Možete izraditi i više bilješki na engleskom odjednom. Označite kvačicama sve komitente za koje želite iste postavke (tablice, grafovi i obračun poreza na dobit) i kliknite na Izradi bilješke (ENG). Ako stavite kvačicu u kućicu u ravnini s nazivima kolona označit će se svi komitenti.
2. Trgovačka društva bilješke uz financijske izvještaje u svrhu javne objave za prethodnu godinu predaju do 30. lipnja tekuće godine. Obveznici konsolidacije (poduzetnici koji u skupini poduzetnika predstavljaju matično društvo) svoje bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu godinu predaju do 30. rujna tekuće godine.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
14
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
32
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
3871
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
14308