Skratite si put...

Izrada odluka o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka i odluke o utvrđivanju GFI

Označite komitenta za kojeg želite izraditi odluku o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka. Odaberite Izradi odluke u alatnoj traci. U padajućem izborniku odaberite Raspodjela dobiti/gubitka.

Ako komitent ima raspoloživu dobit pojavit će se prozor s odabirom što će se s dobiti dogoditi (hoće li biti u potpunosti zadržana, u potpunosti isplaćena ili će dio biti zadržan, a dio isplaćen).

Označite komitenta za kojeg želite izraditi odluku o utvrđivanju financijskog izvještaja. U padajućem izborniku odaberite Utvrđivanje financijskog izvještaja. Pojavit će se poruka da je odluka uspješno kreirana.

Kao i bilješke, i odluke možete izraditi za više komitenata odjednom. Kliknite na Obrada grupe komitenata i u padajućem izborniku odaberite Izradi odluke za grupu.

OBJE ODLUKE SE MOGU DODATNO UREĐIVATI. ODABERITE KOMITENTA ZA KOJEG ŽELITE UREDITI ODLUKE U POPISU KOMITENATA. S DESNE STRANE KLIKNITE NA GODINU ZA KOJU ŽELITE UREDITI ODLUKU, KLIKNITE NA BILJEŠKE I ODLUKE I ODABERITE ODLUKU KOJU ŽELITE UREDITI.


Za one koji žele znati više

1. Odluku o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka i odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja trgovačka društva predaju do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, a svrha predaje je javna objava.
2. Obveznici konsolidacije (poduzetnici koji u skupini poduzetnika predstavljaju matično društvo) nisu dužni predati odluku o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.
3. Ako se radi o jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću koje je izvještajno razdoblje završilo s dobiti odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka će sadržavati i točku da je odlučeno da se 25% dobiti unosi u zakonske rezerve.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,