Skratite si put...

Izvoz dokumentacije

Označite komitenta čije dokumente želite izvesti i kliknite na Izvoz podataka za komitenta (ikona mape sa strelicom prema gore koja se nalazi ispod naziva komitenta s desne strane). U prozoru koji će se otvoriti kliknite na U redu, odaberite mapu u koju želite spremiti dokumente za odabranog komitenta i kliknite na OK.

Iz aplikacije je moguće izvesti i sve izrađene dokumente za sve komitente odjednom. Klikni na Obrada grupe komitenata i u padajućem izborniku odaberite Grupni izvoz u PDF .

Dokumente možete izvesti i pojedinačno. U popisu komitenata označite komitenta za kojeg želite izvesti određeni dokument. U izborniku s desne strane odaberite godinu za koju želite izvesti dokument i, ovisno o tome koji dokument želite izvesti, odaberite EXCEL OBRAZAC, BILJEŠKE I ODLUKE ili OBRASCI I EVIDENCIJE. Kliknite na PDF ili XML (ako se radi o obrascu koji je moguće izvesti u XML) ispred dokumenta, odnosno na XLS ispred GFI-POD obrasca koji želite izvesti, u prozoru koji će se otvoriti upišite ime datoteke, odaberite lokaciju gdje ju želite spremiti i kliknite na U redu.


Za one koji žele znati više

1. Trgovačka društva bilješke uz financijske izvještaje u svrhu javne objave za prethodnu godinu predaju do 30. lipnja tekuće godine. Obveznici konsolidacije (poduzetnici koji u skupini poduzetnika predstavljaju matično društvo) svoje bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu godinu predaju do 30. rujna tekuće godine.
2. Odluku o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka i odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja trgovačka društva predaju do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, a svrha predaje je javna objava.
3. Obveznici konsolidacije (poduzetnici koji u skupini poduzetnika predstavljaju matično društvo) nisu dužni predati odluku o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,