Skratite si put...

Obrazac DOH - Prijava poreza na dohodak

UZ DODATNI MODUL OBRASCI

Označite komitenta za kojeg želite izraditi DOH obrazac. Odaberite Izradi obrasce u alatnoj traci i u padajućem izborniku odaberite Obrazac DOH. Otvorit će se prozor za popunjavanje obrasca.

U obrascu će se automatski popuniti podaci o imenu i prezimenu komitenta, adresi i OIB-u za komitente koje ste već imali u aplikaciji.

Upišite preostale opće podatke o komitentu, podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji i podatke o uvećanju osobnog odbitka. Kroz 2. i 3. (dohodak od nesamostalnog rada i mirovine), 4. (drugi dohodak) i 5. (dohodak od samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti koje se oporezuju kao samostalna djelatnost) upišite podatke o dohotku komitenta. Popunite tablicu obračuna doprinosa po obavljanju samostalne djelatnosti. Na temelju upisanih podataka automatski će se obračunati sveukupni dohodak i uplaćeni porez i prirez. Upišite podatke o olakšicama, oslobođenjima i poticajima i priloženim ispravama spremite obrazac.

DOH OBRAZAC MOŽETE ISPISATI I SPREMITI U PDF. OVE OPCIJE NALAZE SE U ALATNOJ TRACI PROZORA ZA UREĐIVANJE OBRASCA. ZA ISPRAVAK VEĆ POPUNJENOG OBRASCA, OZNAČITE KOMITENTA I PONOVNO KLIKNITE NA OBRAZAC U POPISU OBRAZACA. OTVORIT ĆE SE ZADNJE SPREMLJENI OBRAZAC.


Za one koji žele znati više

1. Prilog UPO po službenoj dužnosti popunjava Porezna uprava. On se može popuniti i u našem DOH obrascu, a prilikom ispisa moguće je odabrati da se te stranice ne ispišu.
2. Rok za predaju DOH obrasca za prethodnu godinu je do kraja veljače tekuće godine.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,