Skratite si put...

OBRAZAC PD - obračun poreza na dobit

UZ DODATNI MODUL OBRASCI

Označite komitenta za kojeg želite izraditi PD obrazac. Odaberite Izradi obrasce u alatnoj traci i u padajućem izborniku odaberite Obrazac PD. Otvorit će se prozor za popunjavanje obrasca. Odaberite kojem područnom uredu i ispostavi Porezne uprave komitent odgovara. Upišite IBAN poslovnog računa komitenta i odaberite naziv banke u kojoj je račun otvoren.

Porezno razdoblje, naziv, OIB, adresa komitenta, šifra djelatnosti, naziv djelatnosti i ukupni prihodi i rashodi će se popuniti automatski. Ako ste komitenta imali od prije u aplikaciji, za njega će se popuniti i područni ured, ispostava, IBAN i naziv banke.

Kliknite na Stavke u donjem rubu prozora. Otvorit će se radni list sa stavkama PD obrasca. Ako je komitent u prošlom poreznom razdoblju imao porezni gubitak za prijenos upišite ga s desne strane. U poglavlja II. i III. upišite stavke koje utječu na povećanje dobiti ili smanjenje gubitka. Na temelju upisanih podataka će se obračunati porezna osnovica (poglavlje IV.) ili porezni gubitak (poglavlje V.). Na temelju razlike porezne osnovice i prenesenog poreznog gubitka obračunat će se porezna obveza (poglavlje VI.). U poglavlje VII. upišite porezne olakšice, oslobođenja i poticaje kako biste dobili konačni iznos porezne obveze (poglavlje VIII.). Nakon toga popunite tablicu prenesenih gubitaka na zadnjoj stranici.

PD OBRAZAC MOŽETE ISPISATI, SPREMITI U PDF I SPREMITI U XML ZA UVOZ U EPOREZNU. OVE OPCIJE NALAZE SE U ALATNOJ TRACI PROZORA ZA UREĐIVANJE OBRASCA. ZA ISPRAVAK VEĆ POPUNJENOG OBRASCA, OZNAČITE KOMITENTA I PONOVNO KLIKNITE NA OBRAZAC U POPISU OBRAZACA. OTVORIT ĆE SE ZADNJE SPREMLJENI OBRAZAC.


Za one koji žele znati više

1. U tablicu prenesenih gubitaka automatski će se povući podaci iz lista sa stavkama, tj. dobit ili gubitak i preneseni gubitak za 2020. godinu. Podaci za prethodne godine se popunjavaju unazad.
2. Ako se u tablici prenesenih gubitaka pojavi obavijest da preneseni gubitak nije isti prijenosu iz prethodne godine u stavkama provjerite ima li preneseni gubitak za 2020. lipe. Ako ih ima, potrebno ih je upisati i u pregledu prenesenih gubitaka u polje gubitka za 2019. godinu.
3. Kako se u PDF verziji pregleda prenesenih gubitaka traže cijeli brojevi, tj. iznosi u kunama, a u ePoreznoj se traže i lipe upisom iznosa s lipama u prozoru za popunjavanje obrasca iznos će se zaokružiti, ali će se u XML povući iznos s lipama.
4. U pregled prenesenih gubitaka možete povući i podatke iz pregleda prenesenih gubitaka za ranije godine. Kliknite na Kopiraj podatke iz postojećeg obrasca i odaberite godinu obrasca iz kojeg želite povući podatke o prenesenim gubicima (od 2019. na dalje).
5. PD obrazac za prethodnu godinu predaje se do 30. travnja tekuće godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,