Skratite si put...

OBRAZAC PD-DOP - izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti

UZ DODATNI MODUL OBRASCI

Označite komitenta za kojeg želite izraditi PD-DOP obrazac. Odaberite Izradi obrasce u alatnoj traci i u padajućem izborniku odaberite Obrazac PD-DOP. Otvorit će se prozor za popunjavanje PD-DOP obrasca.

Unesite podatke o nositelju djelatnosti i podatke o obvezniku doprinosa.

Popunite podatke o razdoblju obavljanja djelatnosti i o razdoblju obavljanja druge djelatnosti i unesite broj mjeseci obavljanja djelatnosti i broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti. Upišite ukupan iznos dobiti, udio (su)poduzetnika u dobiti, iznos dobiti (su)poduzetnika, iznos dobiti od druge djelatnosti, iznos najviše osnovice za mjesece obavljanja druge djelatnosti, iznos osnovice za obračuna doprinosa i iznos i stopu pojedinog doprinosa.

PD-DOP OBRAZAC MOŽETE ISPISATI, SPREMITI U PDF I SPREMITI U XML ZA UVOZ U EPOREZNU. OVE OPCIJE NALAZE SE U ALATNOJ TRACI PROZORA ZA UREĐIVANJE OBRASCA. ZA ISPRAVAK VEĆ POPUNJENOG OBRASCA, OZNAČITE KOMITENTA I PONOVNO KLIKNITE NA OBRAZAC U POPISU OBRAZACA. OTVORIT ĆE SE ZADNJE SPREMLJENI OBRAZAC.


Za one koji žele znati više

1. PD-DOP obrazac za prethodnu godinu predaje se do 30. travnja tekuće godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.
2. Ispravnost XML datoteke PD-DOP obrasca možete provjeriti nakon što obrazac spremite u XML. Pojavit će se mogućnost odabira ikone XML validacija u alatnoj traci koja će provjeriti je li XML obrazac spreman za uvoz u ePoreznu.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,