Skratite si put...

OBRAZAC PD-IPO - poslovni događaji s povezanim osobama

UZ DODATNI MODUL OBRASCI

Označite komitenta za kojeg želite izraditi PD-IPO obrazac. Odaberite Izradi obrasce u alatnoj traci i u padajućem izborniku odaberite Obrazac PD-IPO ili Obrazac PD-IPO (duži). Otvorit će se prozor za popunjavanje PD-IPO obrasca.

Odaberite kojem područnom uredu i ispostavi Porezne uprave komitent odgovara i upišite ime i prezime osobe odgovorne za popunjavanje obrasca. U donjem rubu prozora odaberite radni list I.1. (kako biste upisali obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita), radni list I.2. (kako biste upisali potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita), radni list II.1. (kako biste upisali obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga) ili radni list II.2. (kako biste upisali potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga).

Podaci o poreznom razdoblju, nazivu, OIB-u, adresi sjedišta i odgovornoj osobi komitenta će se popuniti automatski.

Upišite ime i prezime ili naziv povezane osobe i mjesto i državu sjedišta ili prebivališta. Odaberite ima li ta povezana osoba povlašteni porezni status ili preneseni porezni gubitak. Upišite postotak udjela povezane osobe u glasačkom pravu ili dionicama i, ako ona postoji, odaberite drugu osnovu. Ako se radi o vjerovniku prema kojem komitent ima obveze po osnovi primljenih zajmova i kredita (radni list I.1) upišite i četverostruku svotu udjela vjerovnika u kapitalu ili glasačkom pravu.

Popunite tablicu s podacima o obvezi po osnovi danih, ili potraživanju po osnovi primljenih, zajmova i kredita (radni listovi I.1 i I.2.), tj. s podacima o obvezi po osnovi nabave roba ili usluga ili potraživanju po osnovi isporuke roba ili usluga (radni listovi II.1. i II.2.) i iznos u retku Sveukupno će se obračunati na temelju podataka koje ste unijeli u tablice.

PD-IPO OBRAZAC MOŽETE ISPISATI I SPREMITI U PDF. OVE OPCIJE NALAZE SE U ALATNOJ TRACI PROZORA ZA UREĐIVANJE OBRASCA. ZA ISPRAVAK VEĆ POPUNJENOG OBRASCA, OZNAČITE KOMITENTA I PONOVNO KLIKNITE NA OBRAZAC U POPISU OBRAZACA. OTVORIT ĆE SE ZADNJE SPREMLJENI OBRAZAC.


Za one koji žele znati više

1. Više povezanih osoba (do 12) u obrazac možete dodati klikom na plus (+) u prvom stupcu uz lijevi rub prozora obrasca (plusevi su u ravnini s crtom).
2. Više stavki (do 5 za običan obrazac, tj. do 12 za dulju verziju obrasca) za istu povezanu osobu možete dodati klikom na plus (+) u drugom stupcu uz lijevi rub prozora obrasca (plusevi su u ravnini s točkama).
3. U PD-IPO obrazac možete povući i podatke iz prošlogodišnjih PD-IPO obrazaca. Kliknite na Kopiraj podatke iz postojećeg obrasca u alatnoj traci, odaberite godinu iz koje želite povući podatke i kliknite na Prihvati.
4. Ako povezana osoba nema OIB, nego ima VAT-ID ili Porezni broj kliknite na polje OIB kako bi se s desne strane polja pojavila strelica. Klikom na strelicu pojavit će se padajući izbornik u kojem možete odabrati OIB, VAT-ID ili Porezni broj.
5. Unutar obrasca nalazi se i validator pomoću kojeg možete provjeriti ispravnost xml sheme za uvoz u ePoreznu. Nakon što izvezete obrazac u XML odaberite XML Validacija u alatnoj traci. Ako je obrazac spreman za uvoz u ePoreznu pojavit će se poruka da je XML u skladu s XSD shemom.
6. PD-IPO obrazac za prethodnu godinu predaje se do 30. travnja tekuće godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,