Skratite si put...

OBRASCI POD-BIL I POD-RDG - bilanca i račun dobiti i gubitka

UZ DODATNI MODUL OBRASCI

Označite komitenta za kojeg želite izraditi POD-BIL obrazac. Odaberite Izradi obrasce u alatnoj traci i u padajućem izborniku odaberite Obrazac POD-BIL. Otvorit će se prozor s popunjenim POD-BIL obrascem.

Kako su POD-BIL i POD-RDG obrasci sastavni dio GFI-POD obrasca, svi podaci povući će se iz GFI-POD obrasca učitanog za odabranog komitenta.

Za izradu POD-RDG obrasca označite komitenta za kojeg želite kreirati POD-RDG obrazac. Odaberite Izradi obrasce u alatnoj traci i u padajućem izborniku odaberite Obrazac POD-RDG. Otvorit će se prozor s popunjenim POD-RDG obrascem.

POD-BIL I POD-RDG OBRASCE MOŽETE ISPISATI I SPREMITI U PDF. OVE OPCIJE NALAZE SE U ALATNOJ TRACI PROZORA ZA UREĐIVANJE OBRASCA. ZA ISPRAVAK VEĆ POPUNJENIH POD-BIL I POD-RDG OBRAZACA, ISPRAVITE I UVEZITE ISPRAVLJENI GFI-POD OBRAZAC, OBRIŠITE IZRAĐENE POD-BIL I POD-RDG OBRASCE I PONOVNO IH NAPRAVITE NA TEMELJU ISPRAVLJENOG GFI-POD OBRASCA.


Za one koji žele znati više

1. U POD-BIL i POD-RDG obrascima možete popunjavati kolonu s rednim brojem bilješke i urediti podatke iz podnožja (naziv, OIB, adresa, šifra djelatnosti, oznaka vlasništva i osoba ovlaštena za zastupanje komitenta, mjesto i datum izrade obrasca i voditelj računovodstva).
2. POD-BIL i POD-RDG obrasci za statističke i druge potrebe za prethodnu godinu predaju se do 30. travnja tekuće godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.
3. POD-BIL i POD-RDG obrasci za prethodnu godinu u svrhu javne objave predaju se do 30. lipnja tekuće godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,