Skratite si put...

OBRAZAC TZ-1 - obračun članarine turističkoj zajednici

UZ DODATNI MODUL OBRASCI

Označite komitenta za kojeg želite izraditi TZ-1 obrazac. Odaberite Izradi obrasce u alatnoj traci i u padajućem izborniku odaberite Obrazac TZ-1. Otvorit će se prozor za popunjavanje TZ-1 obrasca. Odaberite kojem područnom uredu i ispostavi Porezne uprave komitent odgovara.

Podaci o razdoblju obračuna, nazivu, poreznom broju, adresi sjedišta, šifri grada u kojem se sjedište nalazi, šifri i nazivu djelatnosti komitenta popunit će se automatski ako ste komitenta već imali u aplikaciji.

Upišite osnovicu za obračun članarine u turističkoj zajednici, s desne strane odaberite jednu od propisanih stopa za obračun članarine i, ako ga je bilo, upišite uplaćeni predujam i iznos umanjenja. Iznos članarine, razlika za uplatu ili povrat i iznos mjesečnog predujma će se obračunati automatski na temelju unesenih podataka.

TZ-1 OBRAZAC MOŽETE ISPISATI, SPREMITI U PDF I/ILI SPREMITI U XML ZA UVOZ U EPOREZNU. OVE OPCIJE NALAZE SE U ALATNOJ TRACI PROZORA ZA UREĐIVANJE OBRASCA. ZA ISPRAVAK VEĆ POPUNJENOG OBRASCA, OZNAČITE KOMITENTA I PONOVNO KLIKNITE NA OBRAZAC U POPISU OBRAZACA. OTVORIT ĆE SE ZADNJE SPREMLJENI OBRAZAC.


Za one koji žele znati više

1. Ako putem ePorezne predajete TZ-1 obrazac za fizičku osobu, ime i prezime osobe je potrebno još jednom upisati odvojeno u za to predviđena polja desno od OIB-a.
2. Ako će iznos biti uplaćen jednokratnom uplatom, u rednom broju 14. odaberite Da.
3. Ako niste sigurni koju stopu iskoristiti, pomognite si našim šalabahterom.
4. Stopu za obračun članarine možete odabrati u izborniku s desne strane obrasca (ponuđene su sve zakonski propisane stope) ili ručno upisati u polje.
5. Broj mjeseci obračunava se na temelju podatka od-do u razdoblju za obračun članarine.
6. Ispravnost XML datoteke TZ-1 obrasca možete provjeriti nakon što obrazac spremite u XML. Pojavit će se mogućnost odabira ikone XML validacija u alatnoj traci koja će provjeriti je li XML obrazac spreman za uvoz u ePoreznu.
7. Konačni obračun članarine za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost obavlja se u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit (do kraja travnja) odnosno poreza na dohodak (do kraja veljače).

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,