Skratite si put...

Pregled prenesenih gubitaka iz proteklih razdoblja

Označite komitenta za kojeg želite izraditi pregled prenesenih gubitaka iz proteklih razdoblja. Kliknite na Evidencije i izjave i u padajućem izborniku odaberite Pregled prenesenih gubitaka iz proteklih razdoblja.

U pregledu prenesenih gubitaka automatski će se popuniti naziv, OIB i adresa poreznog obveznika.

Preneseni gubitak upišite samo za najstariju godinu, a za preostale godine upišite samo dobit ili gubitak. Iznos prenesenog gubitka i gubitak za prijenos u iduće porezno razdoblje će se obračunavati sami na temelju upisanih podataka.

PREGLED PRENESENIH GUBITAKA MOŽETE ISPISATI I SPREMITI U PDF. OVE OPCIJE NALAZE SE U ALATNOJ TRACI PROZORA ZA UREĐIVANJE DOKUMENTA.


Za one koji žele znati više

Prijava poreza na dobit za prethodnu godinu podnosi se do 30. travnja tekuće godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojem porezno razdoblje nije kalendarska godina.

Za relevantne zakone i pravilnike, odskrolajte dolje ili kliknite na Dodatni sadržaji.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,