Skratite si put...

Prikaz aplikacije i dokumenata

Odabirom Postavke aplikacije u alatnoj traci otvorit će se postavke u kojima možete odabrati lokaciju za izradu backupa, obrisati komitente s kojima više ne surađujete, uključiti tamni izgled aplikacije, napredni prikaz dokumenata i prikaz statusa dokumentacije, uključiti promjenu godine obrade klikom na sličicu godine, uključiti i urediti stil koji će se koristiti za izradu dokumenata (bilješki i odluka) te uključiti napredni izvoz dokumenata.

BRIŠU SE SAMO ONI KOMITENTI S KOJIMA VIŠE NE SURAĐUJETE. OBRISANI KOMITENTI NEĆE SE MOĆI PONOVNO UVESTI U APLIKACIJU.

Za one koji žele znati više

1. Isključivanjem naprednog prikaza dokumenata promijenit će se prikaz dokumenata odabranog komitenta s desne strane. Godine više neće biti prikazane kao mape već kao izbornici pod kojima će biti podizbornici s vrstama dokumenata.
2. Uključivanjem promjene godine klikom na sličicu godine klikom na sličicu godine u donjem desnom kutu otvorit će se dokumenti koji su izrađeni za tu godinu i istovremeno će ta godina biti i godina obrade.
3. Uključivanjem prikaza statusa dokumenata će se u retku komitenata za koje ste učitali GFI-POD obrazac ili obrazac za neprofitne organizacije pojaviti zelena lampica. Dalje u retku će se pojaviti slova B (ako ste za tog komitenta izradili bilješke), R (ako ste za tog komitenta izradili odluku o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka) i F (ako ste za tog komitenta izradili odluku o utvrđivanju financijskih izvještaja).
4. Uključivanjem stila možete urediti margine, prored i veličinu teksta, kao i odabrati font koji će se koristiti prilikom izrade bilješki i odluka.
5. Uključivanjem naprednog izvoza dokumenata u padajućem izborniku Grupne obrade komitenata pojavit će se opcija Grupni napredni izvoz dokumenata [svi komitenti]. Ova opcija će na odabranom lokaciji napraviti mapu za svakog komitenta s podmapama za svaku vrstu dokumenata. Uključivanjem zip arhive će se u mapi svakog komitenta pojaviti i arhiva svih dokumenata za tog komitenta u ZIP formatu.
6. Backup se izrađuje automatski svaki put kada izađete iz aplikacije. U postavkama možete ručno izraditi backup i promijeniti lokaciju za pohranu backupa. Aplikacija BilješkeNET mora imati pravo pisanja, tj. spremanja u mapi koja je odabrana kao lokacija za pohranu backupa.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,