Skratite si put...

Prikaz aplikacije i dokumenata

Odabirom Postavke aplikacije u alatnoj traci otvorit će se postavke u kojima možete odabrati lokaciju za izradu backupa, obrisati komitente s kojima više ne surađujete, uključiti tamni izgled aplikacije i napredni prikaz dokumenata, uključiti i urediti stil koji će se koristiti za izradu dokumenata (bilješki i odluka) i uključiti napredni izvoz dokumenata.

BRIŠU SE SAMO ONI KOMITENTI S KOJIMA VIŠE NE SURAĐUJETE. OBRISANI KOMITENTI NEĆE SE MOĆI PONOVNO UVESTI U APLIKACIJU.

Za one koji žele znati više

1. Isključivanjem naprednog prikaza dokumenata promijenit će se prikaz dokumenata odabranog komitenta s desne strane. Godine više neće biti prikazane kao mape već kao izbornici pod kojima će biti podizbornici s vrstama dokumenata.
2. Uključivanjem stila možete urediti margine, prored i veličinu teksta, kao i odabrati font koji će se koristiti prilikom izrade bilješki i odluka.
3. Uključivanjem naprednog izvoza dokumenata u padajućem izborniku Grupne obrade komitenata pojavit će se opcija Grupni napredni izvoz dokumenata [svi komitenti]. Ova opcija će na odabranom lokaciji napraviti mapu za svakog komitenta s podmapama za svaku vrstu dokumenata. Uključivanjem zip arhive će se u mapi svakog komitenta pojaviti i arhiva svih dokumenata za tog komitenta u ZIP formatu.
4. Backup se izrađuje automatski svaki put kada izađete iz aplikacije. U postavkama možete ručno izraditi backup i promijeniti lokaciju za pohranu backupa. Aplikacija BilješkeNET mora imati pravo pisanja, tj. spremanja u mapi koja je odabrana kao lokacija za pohranu backupa.

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,