Skratite si put...

Šalabahteri

BilješkeNET sadrže i šalabahtere s uplatnim računima, TZ stopama, stopama prireza i šiframa gradova, općina i djelatnosti. Kliknite na Šalabahteri u alatnoj traci i odaberite željeni šalabahter.

1. Šalabahteri s uplatnim računima sadrže IBAN brojeve uplatnih računa i pozive na broj za plaćanje poreza na dobit, poreza na dohodak, TZ članarine, spomeničke rente i komorskog doprinosa.
2. TZ stope sadrže stope TZ članarine za tekuću i prethodne godine.
3. Stope prireza sadrže aktualne stope prireza po gradovima i općinama.
4. Šalabahter sa šiframa gradova i općina sadrži šifre gradova i općina i njihove nazive.
5. Šalabahter sa šiframa djelatnosti sadrži šifre djelatnosti, nazive djelatnosti, šifre područja djelatnosti i nazive područja djelatnosti.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,