Skratite si put...

Izrada godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika

1. U izborniku s lijeve strane odaberite GFI na hrvatskom jeziku i kliknite na Dalje.
2. Kliknite na Učitaj obrasce za konverziju, odaberite GFI-POD obrasce koje želite konvertirati i kliknite na Dalje ili učitajte prošlogodišnje GFI-POD obrasce iz aplikacije BilješkeNET prema uputi niže.
3. Kliknite na trotočje (...) kako biste odabrali mapu u koju želite spremiti konvertirane obrasce.
4. Odaberite Pokreni konverziju i u idućem koraku otvorite mapu s dokumentima.

KONVERTIRANJE OBRASCA NA HRVATSKOM JE PREBACIVANJE IZNOSA IZ KOLONE TEKUĆA GODINA IZ PROŠLOGODIŠNJEG GFI-POD OBRASCA U KOLONU PRETHODNA GODINA U OVOGODIŠNJEM GFI-POD OBRASCU.

Uvoz obrazaca iz aplikacije BilješkeNET

1. U Converter možete povući i popunjene GFI-POD obrasce iz naše aplikacije BilješkeNET po kojima ste prošle godine napravili bilješke uz GFI-POD. Kliknite na Učitaj obrasce iz BilješkeNET, označite komitente čije obrasce želite uvesti pa kliknite na Uvezi.
2. Ako se prilikom uvoza obrazaca iz aplikacije BilješkeNET pojavila obavijest da odaberete izvršnu datoteku kliknite na This PC/Ovaj PC s lijeve strane. Nakon toga otvorite C disk>Program Files(x86)>Raverus>BilješkeNET>FinB2017.exe.


GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,