Skratite si put...

EVIDENCIJE AKTIVNOSTI OBRADE


Kliknite na Evidencije i u padajućem izborniku odaberite Evidencija aktivnosti obrade (voditelj). U prozoru koji će se otvoriti dokument možete ispisati ili spremiti u PDF.

Evidencija aktivnosti obrade kada ste u ulozi voditelja popunjava se automatski kako u aplikaciju dodajete obrade osobnih podataka kada ste u ulozi voditelja. Evidencija aktivnosti obrade kada ste u ulozi izvršitelja popunjava se automatski kako u aplikaciju dodajete nove stranke.

Kliknite na Evidencije i u padajućem izborniku odaberite Evidencija aktivnosti obrade (izvršitelj). U prozoru koji će se otvoriti dokument možete ispisati ili spremiti u PDF.

VOĐENJE EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE PROPISANO JE ČLANKOM 30. OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,