Skratite si put...

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I ODLUKA O NEIMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA


Ako imate službenika za zaštitu osobnih podataka dužni ste ga imenovati odlukom o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. Kliknite na Pravilnici i u padajućem izborniku odaberite Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka. Otvorit će se dokument s odlukom o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Prije izrade odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, kontakt podatke službenika je potrebno upisati u osnovnim postavkama .

Ako niste dužni imati službenika za zaštitu osobnih podataka izradite odluku o neimenovanju službenika. Kliknite na Pravilnici i u padajućem izborniku odaberite Odluka o neimenovanju službenika. U odluci o neimenovanju službenika potrebno je navesti kontakt podatke koje ispitanici mogu iskoristiti za ispunjavanje svojih prava.
Ovisno o tome imate li službenika za zaštitu osobnih podataka ili ne, odluka koju ste izradili se kao dodatak smatra sastavnim dijelom internog pravilnika.

PREMA ČLANKU 37. OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE MORAJU IMENOVATI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM SLUČAJU U KOJEM:
OBRADU PROVODI TIJELO JAVNE VLASTI ILI JAVNO TIJELO, OSIM ZA SUDOVE KOJI DJELUJU U OKVIRU SVOJE SUDSKE NADLEŽNOSTI,
OSNOVNE DJELATNOSTI VODITELJA OBRADE ILI IZVRŠITELJA OBRADE SASTOJE SE OD POSTUPAKA OBRADE KOJI ZBOG SVOJE PRIRODE, OPSEGA I/ILI SVRHA IZISKUJU REDOVITO I SUSTAVNO PRAĆENJE ISPITANIKA U VELIKOJ MJERI, ILI
OSNOVNE DJELATNOSTI VODITELJA OBRADE ILI IZVRŠITELJA OBRADE SASTOJE SE OD OPSEŽNE OBRADE POSEBNIH KATEGORIJA PODATAKA NA TEMELJU ČLANKA 9. I OSOBNIH PODATAKA U VEZI S KAZNENIM OSUDAMA I KAŽNJIVIM DJELIMA IZ ČLANKA 10.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,