Skratite si put...

OSNOVNE POSTAVKE


Kliknite na Postavke u alatnoj traci i u izborniku s lijeve strane odaberite Osnovne postavke. Upišite broj telefona i email adresu koje koristite za kontakt i kliknite na Dalje. Ako imate službenika za zaštitu osobnih podataka upišite njegovo ime i prezime i kontakt podatke.

Ako imate službenika za zaštitu osobnih podataka kroz aplikaciju možete izraditi Odluku o imenovanju službenika, a ako ga nemate možete izraditi Odluku o neimenovanju službenika.

Upišite opći opis tehničkih i sigurnosnih mjera koje koristite (npr. osobni podaci nalaze se na računalima koja su pod lozinkom, čuvaju se u registratorima koji su pod ključem) i kliknite na Spremi podatke.

OPĆI OPIS TEHNIČKIH I SIGURNOSNIH MJERA SASTAVNI JE DIO DOKUMENTA PRIMIJENJENE SIGURNOSNE MJERE.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,