Skratite si put...

Fond radnih sati u 2020. godini

...s uključenim radnim danima i blagdanima
Siječanj

Fond sati 184 - od toga radnih sati 168, sati blagdana 16

Obračunskih dana 23 - od toga radnih dana 21, blagdana 2

Veljača

Fond sati 160 - od toga radnih sati 160, sati blagdana 0

Obračunskih dana 20 - od toga radnih dana 20, blagdana 0

Ožujak

Fond sati 176 - od toga radnih sati 176, sati blagdana 0

Obračunskih dana 22 - od toga radnih dana 22, blagdana 0

Travanj

Fond sati 176 - od toga radnih sati 168, sati blagdana 8

Obračunskih dana 22 - od toga radnih dana 21, blagdana 1

Svibanj

Fond sati 168 - od toga radnih sati 160, sati blagdana 8

Obračunskih dana 21 - od toga radnih dana 20, blagdana 1

Lipanj

Fond sati 176 - od toga radnih sati 160, sati blagdana 16

Obračunskih dana 22 - od toga radnih dana 20, blagdana 2

Srpanj

Fond sati 184 - od toga radnih sati 184, sati blagdana 0

Obračunskih dana 23 - od toga radnih dana 23, blagdana 0

Kolovoz

Fond sati 168 - od toga radnih sati 160, sati blagdana 8

Obračunskih dana 21 - od toga radnih dana 20, blagdana 1

Rujan

Fond sati 176 - od toga radnih sati 176, sati blagdana 0

Obračunskih dana 22 - od toga radnih dana 22, blagdana 0

Listopad

Fond sati 176 - od toga radnih sati 176, sati blagdana 0

Obračunskih dana 22 - od toga radnih dana 22, blagdana 0

Studeni

Fond sati 168 - od toga radnih sati 160, sati blagdana 8

Obračunskih dana 21 - od toga radnih dana 20, blagdana 1

Prosinac

Fond sati 184 - od toga radnih sati 176, sati blagdana 8

Obračunskih dana 23 - od toga radnih dana 22, blagdana 1

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,