Skratite si put...

Najčešća pitanja tehničke prirode
Koliko traje instalacija?

Uobičajeno vrijeme trajanja instalacije je dvadesetak minuta, ali uvijek je dobro znati da vrijeme instalacije ovisi i o vašem operativnom sustavu, mogućim pozadinskim ažuriranjima i brzini internetske veze.

Može li mi netko iz vašeg tima instalirati aplikaciju?

Naravno! Naša korisnička i tehnička podrška rado će vam pomoći pri instalaciji aplikacije. Termini za instalaciju dogovaraju se unaprijed i nastojimo se vremenski prilagoditi svakom korisniku. Netko od kolega iz tehničke podrške spojit će se na vaše računalo putem udaljenog pristupa i pomoći vam!

Kupili smo novo računalo i sad trebamo prebaciti i aplikaciju

Dakle, trebate reinstalaciju na novo računalo. To vam može napraviti vaš informatičar (ali samo ako dobro zna što radi, svakako mu naglasite da nije dovoljno samo prebaciti mapu aplikacije, nego se treba prebaciti i baza podataka, a na starom računalu je potrebno obrisati korisnika aplikacije) ili, ono što je nama draža opcija, reinstalaciju vam možemo napraviti mi. Termini za reinstalaciju dogovaraju se unaprijed pa nam javite kada namjeravate prebaciti sve na novo računalo da vam odmah možemo rezervirati termin.

Kako registriramo/licenciramo demo verziju?

Pokrenite aplikaciju, kliknite na Registriraj licencu i upišite svoj Master Email i Master PIN. U iduća 2 koraka provjerite jesu li ispravno upisani vaši podaci. Upišite ime i prezime korisnika koji će koristiti aplikaciju, odaberite zaporku kojom ćete ulaziti u aplikaciju i kliknite na Kraj.

Zaboravili smo zaporku za ulazak u aplikaciju. Što sad?

Pokrenite aplikaciju i kliknite na Zaboravljeni podaci za prijavu. U prozoru koji će se otvoriti, kliknite na Dalje, upišite svoje master podatke (Master Email i Master PIN) i odaberite korisnika za kojeg želite promijeniti zaporku. Dva puta upišite novu zaporku i potvrdite odabir nove zaporke.

Kako možemo promijeniti ime i prezime korisnika aplikacije?

Prijavite se u aplikaciju na računalu na kojem je registrirana licenca za korisnika čije ime i prezime želite promijeniti i kliknite na Licenca. U prozoru koji će se otvoriti kliknite na Obriši korisnika pa na U redu. Nakon toga ponovno pokrenite aplikaciju, registrirajte ju svojim master podacima, upišite novo ime i prezime i odaberite zaporku.

Za aplikacije Evidencija rada i FisOffice Desktop: Pokrenite aplikaciju i kliknite na Zaboravljeni podaci za prijavu. U prozoru koji će se otvoriti, kliknite na Dalje i upišite svoje master podatke (Master Email i Master PIN). Odaberite korisnika čije ime i prezime želite promijeniti, stavite kvačicu uz opciju da tog korisnika želite obrisati iz licence i u idućem koraku potvrdite brisanje korisnika. Nakon toga ponovno pokrenite aplikaciju, registrirajte ju svojim master podacima i upišite ime i prezime novog korisnika.

Možemo li aplikaciju koristiti na više računala?

BilješkeNET je moguće koristiti na više računala uz paket BIZ50 (do 3 dodatne licence) ili uz paket BIZ PLUS (neograničen broj dodatnih licenci). Računala moraju biti umrežena jer se u tom slučaju jedno računalo ponaša kao server, a ostala su samo radne stanice. Više informacija o cijenama dodatnih licenci možete pronaći u najčešćim pitanjima, a za njihovu instalaciju vam stojimo na raspolaganju.

Kupili smo dodatni modul. Kako ga aktiviramo?

Nakon što dobijete obavijest o aktivaciji dodatnog modula, ponovno pokrenite aplikaciju BilješkeNET kako bi se učitala informacija da sada imate dodatni modul. U aplikaciji će vam se prikazati dodatni modul kao aktivan i možete ga odmah koristiti.

HOĆE LI NAM KOMITENTI KOJE SMO UNIJELI U DEMO VERZIJI OSTATI I NAKON ŠTO REGISTRIRAMO APLIKACIJU?

Naravno! Svi podaci koje ste unijeli u demo verziji ostat će vam i u licenciranoj verziji (i komitenti i izrađeni dokumenti).

SLUČAJNO SMO OBRISALI KOMITENTA. KAKO GA MOŽEMO VRATITI?

Izrađena dokumentacija za obrisane komitente se ne može vratiti, ali možemo vam omogućiti ponovni uvoz GFI-ja za tog komitenta. Brisati bi se trebali samo komitenti s kojima više ne surađujete. Kontaktirajte nas kako bismo dogovorili termin spajanja putem TeamViewera zbog omogućavanja ponovnog uvoza obrisanog komitenta.

MOŽEMO LI UVESTI GFI-POD OBRAZAC POPUNJEN U OPEN OFFICU ILI LIBRE OFFICU?

Aplikacija BilješkeNET službeno podržava uvoz GFI-POD obrazaca izrađenih u Microsoft Office Excelu. Za obrasce izrađene u Open Officu ili Libre Officu ne možemo garantirati - neke verzije takvih obrazaca se uspješno uvezu, a neke ne. Kako biste bili sigurni u verziju svog obrasca, za korisnike koji nemaju Microsoft Office, pripremili smo prazne obrasce u samoj aplikaciji. Kliknite na Postavke aplikacije i u plavom izborniku s lijeve strane odaberite Prazni obrasci. Popunite GFI-POD obrazac ili Obrazac za neprofitne organizacije, spremite ga na računalo i uvezite ga u aplikaciju.

KOJA POLJA U GFI-POD OBRASCU MORAJU BITI POPUNJENA?

Prije uvoza GFI-ja u aplikaciju, provjerite jesu li vam sva polja popunjena i je li to finalna verzija GFI-POD datoteke. Međutim, za izradu samih bilješki i uvoz obrasca, neka određena polja na referentnoj stranici svakako moraju biti popunjena, a to su vrsta poslovnog subjekta, velika naslovna godina (mora biti jednaka kao i godina obrade u aplikaciji – nju možete vidjeti ili promijeniti u donjem rubu aplikacije), OIB subjekta, naziv obveznika i šifra NKD-a. Iako će vam kontrole unutar obrasca javljati da je s obrascem sve u redu, ako neko od ovih polja nije popunjeno obrazac se neće moći učitati u aplikaciju.

KAKO MOŽEMO IZMIJENITI NEKI PODATAK U GFI-POD OBRASCU AKO NA TOM RAČUNALU NEMAMO EXCEL?

Odaberite komitenta za kojeg želite izmijeniti podataka i s desne strane odaberite karticu Excel obrazac. Kliknite na plavi naziv GFI-POD obrasca i napravite izmjene. Nakon što napravite izmjene kliknite na Spremi kao i odaberite gdje želite spremiti obrazac. Ponovno uvezite izmijenjeni GFI-POD obrazac i to je to.

U BILJEŠKAMA NAM SE UMJESTO PRAVIH IZNOSA POJAVLJUJU NULE. ZAŠTO SE TO DOGAĐA?

Neki programi koje služe za popunjavanje GFI-POD obrazaca polja s brojčanim iznosima označavaju kao tekst zbog čega se u bilješkama pojave nule. Otvorite GFI-POD obrazac za tog komitenta u Microsoft Excelu, kliknite na bilo koje polje na referentnoj stranici i spremite obrazac kako biste polja vratili u brojčani oblik. Ponovno uvezite GFI-POD obrazac i izradite bilješke.

KOJI OBRASCI SE MOGU UVESTI U EPOREZNU?

Od obrazaca koji se nalaze u aplikaciji u ePoreznu se iz XML datoteke mogu uvesti PD, PD-NN, PD-IPO, SR, TZ-1, DOH-Z, PO-SD, PO-SD-Z, PD-DOP i DI obrasci. Preostali obrasci (PD-PO, POD-BIL, POD-RDG, PD-KID, TZ-2, OKFŠ, KD, DOH, i P-PPI) mogu se izvesti u PDF ili ispisati. Ako Porezna uprava omogući predaju nekog od ovih obrazaca putem sustava ePorezna, svakako ćemo implementirati i izvoz tog obrasca u XML.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,