Skratite si put...

DODATNI PODACI

Dodatni podaci sadrže podatke koji su obvezni za matičnu knjigu (OIB, datum i mjesto rođenja, spol, državljanstvo i adresa boravišta ili prebivališta), obvezne podatke o radnom odnosu (stručna sprema, vrsta ugovora o zaposlenju, zvanje i prethodni staž) i neobavezne podatke (staž kod trenutnog poslodavca (obračunava se automatski), JMBG, IBAN za isplatu plaće, datum sklapanja ugovora, HZMO broj i HZZO broj).

Obvezni podaci za matičnu knjigu i podaci o radnom odnosu pojavljuju se u izvještajima matična knjiga i evidencija radnika. Neobavezni podaci se pojavljuju samo u evidenciji radnika.

GODINE ISKUSTVA
 
16
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
41
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4555
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16227
,