Skratite si put...

EVIDENCIJA RADNIKA

U alatnoj traci odaberite Evidencija radnika i u prozoru koji će se otvoriti kliknite na Dodaj. Za uređivanje podataka o radniku koji je već dodan u aplikaciju kliknite označite radnika i kliknite na Izmijeni.

| Radnici koji više nisu zaposleni se ne brišu iz aplikacije nego im se, kako biste zadržali podatke o njihovim radnim satima, upisuje prekid radnog odnosa. Označite željenog radnika, kliknite na Izmijeni, u prozoru koji će se otvoriti označite da radnik ima prekid radnog odnosa i upišite datum prekida. Na taj način radnik se više neće brojiti kao aktivan radnik, a neće se više pojavljivati ni u budućim evidencijama radnog vremena.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,