Skratite si put...

PLANIRANJE I RASPOREDI

UZ DODATNI MODUL PLANIRANJE

Plan radnog vremena prikazuje raspored radnog vremena za odabranog radnika u odabranom periodu. Pregled rasporeda radnog vremena prikazuje raspored radnog vremena za sve radnike iz odabrane poslovne jedinice u periodu od 14 dana od odabranog datuma. Pregled po smjeni prikazuje dane u kojima, prema planu, odabrani radnik radi u odabranoj smjeni.

GODINE ISKUSTVA
 
16
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
41
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4555
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16227
,