Skratite si put...

POPUNJAVANJE EVIDENCIJE RADNOG VREMENA

Prije popunjavanja evidencije radnog vremena potrebno je dodati radnike i poslovne jedinice.


U popisu parametara radnog vremena odaberite željeni parametar, označite polja koja želite popuniti tim parametrom i kliknite na Popuni označeno. Pojavit će se prozor u kojem će automatski biti postavljeno radno vrijeme koje ste postavili za poslovnu jedinicu. Ako želite upisati drugačije radno vrijeme, odznačite Automatsko radno vrijeme i upišite od koliko do koliko sati će vrijediti određen parametar.

Evidencija rada sadrži sve parametre koji su propisani Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17). Dnevni i tjedni odmor nije potrebno upisivati već ih aplikacija obračunava sama.

Tablica evidencije radnog vremena može se isprintati klikom na Ispis. Kako bi se na ispisu vidjeli svi podaci iz tablice označite Prikaži sve informacije u pojedinom polju i proširite kolone (pomicanjem klizača (slidera) u desno). U pregledu ispisa kliknite na Veličina i odaberite A3.

Izvještaji i pregledi koji se odnose na evidenciju radnog vremena nalaze se u službenoj evidenciji radnog vremena.


Olakšajte si popunjavanje!

1. Klikom na ime i prezime radnika možete odjednom označiti sve radne dane u odabranom mjesecu za tog radnika. Isto tako, klikom na određeni datum možete odjednom označiti taj datum za sve radnike.
2. Ako imate potrebu za unosom kombinacija parametara (na primjer 6 sati redovnog rada i 2 sata noćnog rada) prvo označite prvi parametar (u ovom slučaju redovno radno vrijeme) i kliknite na Popuni označeno. Unesite od koliko do koliko sati vrijedi taj parametar (npr. 16-22) i kliknite na OK. Nakon toga odaberite drugi parametar, označite isto polje i kliknite na Popuni označeno. Upišite radne sate (npr. 22-00), u izborniku odaberite Dodaj i kliknite na OK. Taj unos će se u polju pojaviti kao 6+2.
3. Ako određenu kombinaciju parametara često koristite možete ju spremiti za ubuduće. Označite polje u kojem se ta kombinacija nalazi i kliknite na žutu zvijezdu u alatnoj traci. Upišite ime kombinacije i kliknite na Prihvati. Kombinacije koje ste spremili možete pronaći klikom na Popuni kombinacijom.
4. Polja je moguće i kopirati. Označite polje koje želite kopirati i u alatnoj traci odaberite Kopiraj, nakon toga označite polje koje želite popuniti i kliknite na Zalijepi.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,